เสียหาย 1.11 ล้านล้านบาท “อคส.” ชนะคดีฟ้องทุจริตจำนำข้าว-มัน

1805

อคส.ชนะคดีฟ้องร้องทุจริตจำนำข้าว มัน โครงการรับจำนำปี 51-57 แล้วรวม 122 คดี แพ้ 27 คดี จากที่ตัดสินแล้ว 149 คดี รวมได้เงินชดใช้ความเสียหาย 8,345 ล้านบาท จากความเสียหายที่ฟ้องร้อง 5.26 แสนล้านบาท ความเสียหายทั้งหมด ถ้านับรวมผลขาดทุนจากการขายสินค้าแล้ว เสียหาย 1.11 ล้านล้านบาท

นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการทวงคืนค่าเสียหายจากคดีทุจริตใน โครงการรับจำนำสินค้าเกษตรของรัฐบาลที่ผ่านมา ทั้งข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสินค้าเกษตรอื่นๆ ว่า 3 ปีที่ผ่านมา อคส.ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทั้งคดีแพ่งและอาญาในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 51-57 เฉพาะที่ดำเนินการโดย อคส.และเรียกความเสียหายรวมเกือบ 526,048 ล้านบาท อีกทั้งยังได้เอาผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของ อคส.ไปแล้ว ล่าสุดศาลได้ตัดสินแล้วหลายคดี และส่วนใหญ่ อคส.ชนะคดี โดยศาลสั่งให้ผู้แพ้ต้องชดใช้ความเสียหาย ให้ อคส.รวม 8,405 ล้านบาท แม้ชนะคดี แต่ อคส.ได้อุทธรณ์ต่อ เพราะต้องการเรียกร้องเงินชดเชยให้ได้ตามจำนวนที่ฟ้องร้องไป ส่วนคดีที่แพ้ ก็ได้อุทธรณ์เช่นกัน

สำหรับคดีทุจริตจำนำข้าว ตั้งแต่ปี 51-57 ที่ อคส.ฟ้องทั้งหมด 1,179 คดี ทั้งแพ่งและอาญา เรียกค่าเสียหาย 503,809 ล้านบาท ในส่วนคดีแพ่ง ศาลปกครองได้ตัดสินแล้ว 59 คดี อคส.ชนะ 37 คดี คิดเป็นเงินชดเชยความเสียหาย 2,345 ล้านบาท แพ้ 22 คดี ความเสียหาย 277 ล้านบาท คดีถึงที่สุดแล้ว 8 คดี ขณะที่คดีอาญา ยังอยู่ในชั้นสอบสวน 805 คดี ศาลอาญา 94 คดี และยังไม่มีคดีถึงที่สุด ส่วนคดีทุจริตรับจำนำมันสำปะหลังปี 51-57 ฟ้องร้อง 172 คดี ความเสียหาย 20,585 ล้านบาท อคส.ชนะ 85 คดี ความเสียหายรวม 6,060 ล้านบาท และแพ้ 5 คดี เป็นคดีอาญาทั้งหมด ความเสียหาย 62 ล้านบาท โดยคดีแพ่งถึงที่สุดแล้ว 25 คดี อาญา 32 คดี นอกนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง และศาลปกครองสูงสุด

นอกจากนี้ ได้ฟ้องร้องคดีแพ่ง และอาญาโครงการจำนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 51-57 อีก 5 คดี เรียกความเสียหายกว่า 1,449 ล้านบาท และโครงการจำนำสินค้าเกษตรอื่นๆ ตั้งแต่ปี 24 รวม 37 โครงการ อีก 20 คดี เรียกค่าเสียหายกว่า 204 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
“ความเสียหายทั้งหมด ถ้ารวมผลขาดทุน จากการขายสินค้าในโครงการจำนำอีก 584,337 ล้านบาท แบ่งเป็น ขายข้าวปี 51-57 ขาดทุน 489,414 ล้านบาท ขายมันปี 51-57 ขาดทุน 32,671 ล้านบาท ข้าวโพดปี 51-57 และสินค้าอื่นๆ ตั้งแต่ปี 24 ขาดทุนอีก 32,252 ล้านบาทแล้ว อคส.เสียหายรวมสูงถึง 1.11 ล้านล้านบาท”

ขณะที่คดีทุจริตจัดซื้อถุงมือยางเตรียมดำเนินคดีเจ้าหน้าที่และเอกชนที่เกี่ยวข้อง 4 คดี คือ 1.คดีละเมิดของเจ้าหน้าที่ อคส. ที่ทำให้ อคส. เสียหาย 2,000 ล้านบาท ผลสอบความรับผิดทางละเมิด ได้นำส่งกระทรวงการคลังแล้วตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.65 ขณะนี้รอกระทรวงการคลังแจ้งยืนยันจำนวนผู้กระทำความผิดให้ราชการเสียหายและมูลค่าความเสียหาย เพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป

2.คดีอาญาทุจริต อคส.ได้ยื่นเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สืบสวนสอบสวน ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.63 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน 3.คดีอาญาฟอกเงินและคดีแพ่ง รอสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน ซึ่งได้ยื่นเรื่องแล้วตั้งแต่ 18 ก.ย.63