อพปส.ยื่นหนังสือถึงเพื่อไทย ยกเลิกกฎหมายบริหารศาสนาอิสลาม-แบงก์อิสลาม

465

อพปส.ยื่นหนังสือถึงเพื่อไทย ประกาศแก้รธน.บรรจุพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ระบุเพื่อความมั่นคงของพุทํศาสนา ยกเลิกพรบ.บริหารศาสนาอิสลาม ยกเลิกธนาคารอิสลาม

วันที่ 13 มีนาคม กลุ่มองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ(อพปส.) ได้เดินทางไปยังที่ทำการพรรคเพื่อไทย เพื่อยื่นเอกสารถึง หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ขอเสนอนโยบายให้พรรคเพื่อไทยพิจารณาเป็นนโยบายพรรคจำนวน 10 ข้อ  โดยกำหนดให้แก้ไขรัฐธรรมนูญกำหนดให้พุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ

นอกจากขอให้พรรคเพื่อไทยยกเลิกพ.ร.บ.บริหารศาสนาอิสลาม  ยกเลิกตราฮาลา
ล ยกเลิกธนาคารอิสลามฯ และขอให้พระภิกษุ สามเณรมีสิทธิ์เลือกตั้ง เป็นต้น