ม.ล.ปนัดดา ปาฐกถาเวทีผู้นำอิสลาม ระบุคนไทยร่วมกันมานานไม่เคยแตกแยกแม้แตกต่าง

97

เมื่อวันที่ 20 เมษายน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทยใต้ร่มพระบารมี’ ตามคำเชิญของสำนักจุฬาราชมนตรี ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุคใหม่ หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก
ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งว่า “เมืองไทยดำรงอยู่มาได้หลายชั่วชีวิตคน ทั้งเรื่องวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ค่านิยมทางสังคม หรือแม้แต่ชาติพันธุ์ แต่ทุกคนต่างสำนึกในความเป็นพสกนิกรชาวไทยใต้ร่มพระบารมีเดียวกัน มีความเข้มแข็งในเรื่องความสามัคคีปรองดอง ไม่เคยแบ่งแยกหรือแตกแยก ไม่คดโกง ล้วนยึดมั่นคำสอนของบุพการีชนมาโดยตลอดว่า เราจะเกิดภาคไหนๆ ก็ไทยด้วยกัน เราคนไทยรักกันมาก มีเรื่องการเมืองและผลประโยชน์ที่ขวางกั้นการก้าวเดินที่เรียกว่าพัฒนาการของประเทศ ที่เราคนไทยทุกเชื้อชาติ ทุกวัฒนธรรม และทุกศาสนา ต้องร่วมกันแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา สืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สืบไป”

Matichon