มุสลิมไทยโพสต์ทะยานไม่หยุด กลางปีปล่อยของสู้ศึก 4.0

128

สื่อ มุสลิมไทยโพสต์เสริมเขี้ยว พร้อม 3 เมนูแซบเวอร์ รอพบกลางปีนี้

บ เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด เจ้าของสื่อ มุสลิมไทยโพสต์ ได้จัดประชุมประจำปี 2560 ณ โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพฯ
ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสาลินี ปันยารชุน พิธีกร-นักจัดรายการชื่อดัง บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “สื่อเปลี่ยน-ชีวิตเปลี่ยน” เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
พร้อมกันนั้น ได้เตรียมปรับ 3 ทัพหลวง ลงสู้ศึก 4.0 คาดจะเปิดตัวกลางปีนี้ อย่างแน่นอน อิงฉาฯ