เปิดชื่อโรงเรียนเอกชน เสียหายจากเหตุบึ้ม “ตลาดมูโนะ” เร่งช่วย ครู นักเรียน

75

เปิดรายชื่อ โรงเรียนเอกชน ที่ได้รับความเสียหายจาก เหตุโกดังเก็บประทัดระเบิด ต.มูโนะ จ.นราธิวาส พร้อมเปิดบัญชี “กองทุนพัฒนาการศึกษา” ธ.กรุงไทย เร่งช่วยเหลือ ครู นักเรียน ที่ เสียชีวิต และ บาดเจ็บ

ความคืบหน้าเหตุโกดังเก็บประทับระเบิด พื้นที่ ตลาดมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส สร้างความเสียหาย โรงเรียนเอกชน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงเรียนนะห์ฎอภูลอิสลาฮียะห์ หลังคา ฝ้าเพดาน ประตูกระจก กระดานไวท์บอร์ด ประตูเลื่อนบิดตัว อุปกรณ์วิทยาศาสตร์เสียหาย ขณะที่ ในส่วนของอาคารเรียน ห้องเรียน ได้รับความเสียหาย รวม 27 ห้อง ประมาณ มูลค่าประมาณ 900,000 บาท

2.โรงเรียนดรุลฮุสนา หลังคา ฝ้าเพดาน ประตูกระจก ประตูเลื่อนบิดตัว ประตูบานไม้ห้องเรียนแตกหัก หลอดไฟ พัดลม อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ในส่วนของอาคารเรียน ห้องเรียนได้ รับความเสียหาย 19 ห้อง ประมาณการความเสียหายในเบื้องต้น จำนวน 800,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด ประมาณราคาค่าซ่อมแชม และบ้านพักอาศัยของครู และนักเรียน ได้รับความเสียหาย จำนวน 24 หลังคาเรือน

3.โรงเรียนดารุลฟุรกอน ประตูกระจก ผนังกระจกอะลูมิเนียม ในส่วนมัสยิดของโรงเรียน ห้องเรียน และ ห้องประชุม ได้รับความเสียหาย ประมาณการความเสียหาย จำนวน 82,800 บาท และยังมี บ้านพักครู นักเรียน ได้รับความเสียหาย

นอกจากนี้ยังมีบ้านพักอาศัยของครูโรงเรียนแสงธรรมวิทยา และ ครูโรงเรียนเกษมทรัพย์ ซึ่งอยู่ใน บริเวณพื้นที่เกิดเหตุ ได้รับความเสียหาย จำนวน ๒ หลังคาเรือน

ทางด้านผู้เสียชีวิต ประกอบด้วย ดช.อิรชาด ดอเลาะ นักเรียนชั้นอนุบาล2 โรงเรียนดรุลฮุสนา บาดเจ็บ 79 ราย ครู 13 ราย นักเรียน 66 ราย ,โรงเรียนนะห์ฏอฎลอิสลายะห์ นักเรียนบาดเจ็บ 8 ราย, โรงเรียนดารุลฮุสนา นักเรียนบาดเจ็บ 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย , โรงเรียนดารุลฟุรกอน ครู บาดเจ็บ 13 ราย นักเรียน 57 ราย โดยยังรักษาตัวอยู่ รพ.1 ราย

การช่วยเหลือในเบื้องต้น ได้มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับความเสียหายทั้ง 3 แห่งๆ ละ 5,000 บาท และครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิต 500 บาท และได้เปิดบัญชีรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนาการศึกษา (สช.นรา)” เลขที่บัญชี 405-3-66133-6 ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส