เตือนชาวบาเจาะ ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ รูปแบบคล้ายยูฟันระดมทุนรอบใหม่ดึงอิหม่าม-ผู้รู้ถือหุ้นลมสร้างความน่าเชื่อถือ

945

เตือนขาวบาเจาะ ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ รูปแบบคล้ายยูฟันระดมทุนรอบใหม่ดึงอิหม่าม-ผู้รู้ถือหุ้นลมสร้างความน่าเชื่อถือ

มีรายงานว่า หลังจากที่กลุ่มยูฟัน กลุ่มแชร์ลูกโซ่จากมาเลเซียและคนไทย ที่กำลังถูกดำเนินคดีหลอกลวงประชาชน ได้เกิดกลุ่มใหม่ ชื่อมีตัว M นำหน้า กำลังระดมทุนจากชาวบ้านในหลายพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะทีอ.บาเจาะ จ.นราธิวาส คล้ายๆกับที่ยูฟัน ดำเนินการ

” ขอเตือนชาวอำเภอบาเจาะจะตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ ตอนนี้ยังไม่มีปัญหา แต่ในอีกไม่นาน สักสองสามปี เมื่อวงแชร์ลูกโซ่แตก ทุกอย่างจะปรากฎ น่าจะไม่อย่างจากแชร์ลูกโซ่ Ufund ที่แตกแล้ว เหยื่อก็ไม่รู้จะไปเอาเงินคืนจากไหน ชาวอำเภอบาเจาะส่วนหนึ่งกำลังเป็นโรคติดเชื้อ M จากประเทศมาเลเซีย” รายงานข่าว ระบุ

สิ่งที่กลุ่ม M กำลังดำเนินการ

1. บรรดาโต๊ะอิหม่าม ข่าวว่าส่วนใหญ่ ราว 512 คนจาก 600 กว่าคน ถูกชักจูงให้เข้าร่วมกับ Mi 1 โดยให้หุ้นลม เป็นการดึงเสียงของบรรดาโต๊ะอิหม่ามในการเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามครั้งต่อไป
2. จากการดึงบรรดาโต๊ะอิหม่ามโดยการให้หุ้นลม ทำให้สร้างความเชื่อถือของ M ในหมู่ชาวบ้าน

“อยากให้บรรดาคณะกรรมการที่ปรึกษา ช่วยเตือน ช่วยระวัง เพราะสุดท้ายชาวอำเภอบาเจาะจะถูกเป็นเหยื่อ”

Cr.ห้องไลน์สังมอุดมคติ