มท.1ย้ำ DNA ชาวมหาดไทย ต้อง”ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที”ขานรับ”รบ.ดิจิตัล”

37

“อนุทิน ชาญวีรกูล” พบผู้ว่าราชการจังหวัด และ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยย้ำ DNA ชาวมหาดไทย ต้อง “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” พร้อมปรับตัวรับ “รัฐบาลดิจิทัล”

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พบปะกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โดยนายอนุทิน ได้กล่าวแสดงความยินดี ที่ได้มาปฏิบัติภารกิจและพบปะกับข้าราชการโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นครั้งแรก

ในโอกาสนี้ ได้ระบุว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เป้าหมายที่มีอยู่เดิมของหน่วยงานต่างๆ อาจถูกปรับปรุงพัฒนาไปตามแนวทางในคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่จะถูกนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร นั่นหมายความว่า ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยจะต้องมีความพร้อมยืดหยุ่น ปรับตัวให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

พร้อมย้ำว่า ไม่ว่าเป้าหมาย หรือ แผนงานของกระทรวงมหาดไทยจะถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร DNA ของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในยุคนี้ คือต้อง “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที”

“ทันโลก” คือ เข้าใจสถานการณ์โลก เพื่อจะรู้ผลกระทบต่อประเทศไทย และ ปรับตัวได้ทัน สามารถพัฒนาชุมชนและพี่น้องประชาชนในประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ว่าเหตุการณ์ในโลกจะผกผันไปอย่างไร

“ทันสมัย” คือ ต้องเข้าใจบริบทที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และ สามารถใช้เทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางานในทุกด้าน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเสริมว่า ในสี่ปีนับจากนี้ทุกคนจะคุ้นชินกับคำว่า “รัฐบาลดิจิทัล” ซึ่งจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญ ไม่ต่างจากเครือข่ายคมนาคม น้ำ ไฟ ต่างๆ และ จะช่วยให้ข้าราชการทำงานสนุกขึ้น เกิดพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดในทุกๆด้าน

นายอนุทิน อธิบายว่า คำว่า “ทันท่วงที” หมายถึง การตัดสินใจได้อย่างแม่นยำรวดเร็ว ปฏิบัติงานไว ทันสถานการณ์ เพราะเรื่องของประชาชนคือเรื่องด่วนเสมอ พร้อมย้ำว่าข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยที่ “ทันโลก ทันสมัย และทันท่วงที” จะเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้ ไม่ว่าในยามปกติ หรือยามวิกฤติ ในยามทุกข์ หรือยามสุข สมดังภารกิจของกระทรวงมหาดไทยที่ต้อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ให้พี่น้องประชาชนอยู่เสมอ.