ผอ.สำนักพุทธณ แฉมีสำนักสงฆ์ไม่ยอมขอตั้งวัด เหตุทรัพย์สินมาก หวั่นโดนตรวจสอบ

69

‘พงศ์พร’ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แฉมีสำนักสงฆ์ไม่ยอมขอตั้งวัด เหตุทรัพย์สินมากกลัวถูกตรวจสอบ สั่งพศจ.ลุยสำรวจทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2560 พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวในการประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ ว่า ในการบริหารงานตนจะเน้นความยุติธรรม ความเป็นธรรม โดยเฉพาะตำแหน่งต่างๆ จะเน้นอาวุโส และความเหมาะสมในการบริหารงาน ผู้ที่มาก่อน มีสิทธิ์ก่อน เพราะหมายถึงมีความอาวุโสมากกว่า ยกเว้นว่าผู้อาวุโสนั้น ขาดความเหมาะสม และในยุคของตนไม่อยากให้มีการซื้อขายตำแหน่งเกิดขึ้นในพศ.และพศจ. ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเต้น ไม่ต้องเข้ามาหาตน ตนจะพิจารณาจากผลการทำงานเป็นหลัก

เมื่อทำงานแล้วทุกอย่างจะดีเอง ซึ่งขอให้พศจ.ยึดหลักดังกล่าวดำเนินการทั้งเรื่องของตำแหน่ง การขึ้นเงินเดือน หรือการอบรมต่างๆ ส่วนเรื่องของงบประมาณอุดหนุน ซ่อมแซม การบริหารจัดการ การศึกษาคณะสงฆ์ จะต้องกระจายให้ทั่วถึงมากที่สุด โดยให้เน้นวัดที่ขาดแคลนก่อน

ส่วนวัดที่สมบูรณ์แล้วขอให้พิจารณาไว้เป็นลำดับหลัง พร้อมทั้งขอให้พศจ.ทั่วประเทศเร่งสำรวจวัดร้าง การบุกรุกที่ดิน รวมถึงสำนักสงฆ์ที่ไม่ยอมตั้งเป็นวัด ว่ามีกี่แห่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ พศจ. เนื่องจากตนได้รับรายงานข้อมูลว่า มีสำนักสงฆ์หลายแห่งมีคุณสมบัติพร้อมที่จะตั้งเป็นวัด แต่กลับไม่ดำเนินการทำเรื่องขอตั้งเป็นวัด เพราะไม่ต้องการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาเถรสมาคม (มส.) และพ.ร.บ.คณะสงฆ์ ที่วัดทุกแห่งต้องรายงานบัญชีทรัพย์สินวัดทุกปี

พ.ต.ท.พงศ์พร กล่าวอีกว่า ส่วนการจัดเก็บรายได้ของพศ. และพศจ. เช่น การเช่าที่วัดร้าง หรือการจัดประโยชน์ ยังมีการเก็บรายได้ยังไม่เต็มจำนวน ขอให้ไปสำรวจและไปดูว่าจะทำอย่างไรจึงจะเก็บรายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย ยังมีจุดอ่อนตรงไหน และควรแก้ไขอย่างไร แต่ก็อย่าทำให้ประชาชนต้องเดือดร้อน และนโยบายสุดท้าย คือ เรื่องขวัญและกำลังใจของข้าราชการพศ. เจ้าหน้าที่ ขอเน้นย้ำให้ผู้บริหารต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องดูแลให้เหมาะสม ยุติธรรม และทำให้เกิดความเป็นธรรม เชื่อว่า ขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานจะเกิดขึ้นด้วย

Cr. thairath.co.th