สถาปนาพระราชาธิบดีมาเลเซีย องค์ที่ 15

521

วันที่ 25  เมษายน มีพระราชพิธีสถาปนาสุลต่าน คลันตัน เป็นกษัตริย์มาเลเซียองค์ใหม่ที่๑๕ (ยังดีเปอร์ต่วน อังกง) โดยมีบรรดานักการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ บรรดาเอกอัคราขทูตเข้าร่วมพิธีคับคั่ง