จับ 12 ผู้ต้องสงสัยเหตุป่วนใต้ คนนราธิวาสทั้งหมด

955

– เมื่อห้วงคืน ๒๕-๒๖ เม.ย.๖๐ นปพ.ร่วม.น.ธ.ร่วมกับ นปพ.ร่วม ชร., ชุดสืบสวนคดีความมั่นคง และคดีสำคัญ ศชต., ฉก.ทพ.๔๕ , ฉก.ทพ.๔๘ , ชุดสืบสวน ภ.จว.นธ, สภ.สุไหงปาดี,สภ.ตากใบฯ เข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายผู้ที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์/มีกลุ่มจะก่อกวนแขวนป้ายผ้าเชิงสัญลักษณ์ในห้วงเช้าวันนี้ (๒๖ เม.ย.๖๐) ในพื้นที่ บ.บือราแง ม.๓ และ บ.ไอร์บาตู ม.๔ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ผลการปฏิบัติควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัย ๑๒ คน  ดังนี้.-
– ควบคุมตัวที่ ฉก.ทพ.๔๖ จำนวน ๖ คน คือ
๑) นายสัมซี ยูโซ๊ะ อายุ ๓๐ ปี  บ้านเลขที่ ๓๗ บ.บือราแง ม.๓ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จง.นราธิวาส
๒) นายฮาเซ็ง ยะโก๊ะ อายุ ๒๙ ปี บ้านเลขที่ ๘๘/๒ บ.ไอร์บาตู ม.๓ ต.โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
๓) นายสลาฮูดี สะแลแม อายุ ๒๙ ปี  บ้านเลขที่ ๗๗/๑ บ.ไอร์บาตู ม.๔ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส
๔) นายดุลมาเละ มะ อายุ ๓๓ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๓ บ.ไอร์บาตู ม.๔ โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
๕) นายอับดุลรอมัน มามุ อายุ ๓๕ ปี  บ้านเลขที่๕๓/๒ บ.ไอร์บาตู ม.๔ โต๊ะเด็ง ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
๖) นายมุสตารี รอเฮง อายุ ๓๒ ปี  บ้านเลขที่ ๒๐ บ.กูวา ม.๕ ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดีฯ (นายอับดุลอาซิ อารง ชี้ว่า นายมุสตารีฯ เป็นคนใช้๓๓๙๒) เคยมี หมาย ป.วิ และ หมาย พรก. ปี ๕๑ปัจจุบัน ถอนแล้ว

-ควบคุมตัวที่ ฉก.ทพ.๔๑ จำนวน ๔ คน คือ
๑) นายเฮรี อูมา อายุ ๓๑ ปี บ้านเลขที่ ๒๐/๑บ.บือราแง ม.๓ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส
๒) นายอามี สะอิ อายุ ๓๕ ปี เดิมบ้านเลขที่ ๑๑๓/๒ บ.ต้นไม้สูง ม.๒ ต.ปะลุรู ปัจจุบันอยู่ บ้านเลขที่ ๒๑ ถ.ปอฮงกือปัส-เกาะนา ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
๓) นายอับดุลอาซิ อารง อายุ ๓๖ ปี เลข ปชช. ๓-๙๖๑๑-๐๐๓๓๕-๔๐-๑ บ้านเลขที่ ๖๔/๑ บ.บาลูกา ม.๔ ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
๔)นายมูฮำหมัดฮาซัน มะ อายุ ๒๐ ปี บ้านเลขที่ ๑๓ บ.ไอร์บาตู ม.๔ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส พบป้ายผ้า ๑ ผืน ข้อความ รัฐบาลรัฐประหาร เผด็จการทหารสยาม คือมนุษย์ยุคหินที่ไม่เข้าใจภาษามนุษย์

– ควบคุมตัวที่ ขกท.ฯ จำนวน ๒ คน
๑) นายมะรอยาลี ดอเลาะ อายุ ๔๔ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๗/๑บ.ไอร์บาตู ม.๔ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส
๒) นายสากือรี มะยะโกะ อายุ ๔๒ ปี บ้านเลขที่ ๖๒/๕ บ.บือราแง ม.๓ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส