“คารม” เผย ก.แรงงาน ไม่มีนโยบายเก็บเงินค่ารถบัส ไปสนามบินสุวรรณภูมิ 2,500

26

“คารม พลพรกลาง” รองโฆษกรัฐบาลเผย ก.แรงงาน ไม่มีนโยบายเก็บเงินค่ารถบัส ไปสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 2,500 บาท ย้ำ คชจ.การเดินทางไปทำงานอิสราเอลขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ตอนนั้น

วันที่ 15 ต.ค. 2566 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้โพสต์ข้อมูลระบุว่า จะไปทำงานที่อิสราเอล ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายกว่า 70,000 บาท และมีค่ารถบัสจากกระทรวงแรงงาน ไปสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 2,500 บาท นั้น

นายคารม กล่าวว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอลทั้งหมดเป็นเงินจำนวนประมาณ 71,020 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น และจะไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น นอกจากรายการดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทาง เท่าที่จ่ายจริง ได้แก่

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 100 บาท
ค่าธรรมเนียมการขอรับหนังสือเดินทาง 1,500 บาท
ค่าตรวจสุขภาพ 3,250 บาท
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียวจากประเทศไทยไปยังอิสราเอล ประมาณ 25,000 บาท
ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ 400 บาท

2. ค่าใช้จ่ายหลังจากเดินทางไปถึงรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจัดหางานที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานในรัฐอิสราเอลและค่าธรรมเนียมของโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล รวมประมาณ จำนวน 3,549 เชคเกลอิสราเอล หรือประมาณ 40,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น ตามข้อกฎหมายแห่งรัฐอิสราเอล ซึ่งต้องจ่ายเมื่อเดินทางไปถึงรัฐอิสราเอล

“รัฐบาลม่งส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้แรงงานไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ.doe.go.th” หรือทาง Mobile Application ไทยมีงานทำ” นายคารม ย้ำ.