“ศุภชัย” ชี้ สถาบันคุณวุฒิฯ สามารถ เชื่อม 4 กระทรวง สร้างแรงงาน ตามนโยบาย ได้

38

“ศุภชัย ใจสมุทร” ที่ปรึกษา “อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย ชี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ สามารถเชื่อม 4 กระทรวง สร้างแรงงานให้มีสมรรถนะ มีรายได้

นายศุภชัย ใจสมุทร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ออกมาเปิดเผย หลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบาย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พร้อมรับนโยบาย พัฒนาสกิลแรงงาน ดูแลแรงงานนอกระบบ ยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ เท่าใบปริญญาว่า ในฐานะที่นายอนุทิน ได้กำกับดูแล 4 กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงแรงงาน ทั้ง 4 กระทรวงนี้ เมื่อพิจารณาดูแล้วจะพบว่ามีความเกี่ยวพันกับชีวิตผู้คน ในส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องอาชีพการงาน การทำมาหากิน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ก็สามารถเชื่อมโยง ทั้ง 4 กระทรวงในการที่ทำให้ประชาชนที่ไม่มีโอกาส สามารถเข้าถึงโดยทางสถาบัน รับรองสมรรถนะ เรื่องของวิชาชีพที่ไปต่อยอดเรื่องสร้างอาชีพ สร้างรายได้โดยเฉพาะ เรื่องการลดภาระประชาชน เป็นเรื่องหลักที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย เน้นเป็นพิเศษ ซึ่งปัจจุบันจะทำอย่างไร ที่จะเกิดการลดภาระเรื่องระยะเวลาในการเรียนในระบบปกติ วันนี้ทำอย่างไรให้กลุ่มคนสามารถเข้าตลาดแรงงานอย่างรวดเร็ว โดยมีการรับรองความรู้ความสามารถของสกิลทักษะ สมรรถนะที่เขามีอยู่ ถ้าพิจารณาดูแล้วสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นองค์กรสำคัญหลักที่จะขับเคลื่อนประเทศในเวลานี้

ด้านนางจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เตรียมการเพื่อที่รับรองแรงงานในสถานประกอบการให้มากขึ้น ได้ตอบโจทย์นโยบาย รองนายกรัฐมนตรี ในเรื่องการลดภาระให้กับประชาชน ในการที่จะทำให้แรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วยิ่งขึ้น และ แรงงานเดิมที่มีอยู่จะยกสมรรถนะ ด้วยการนำเอาระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปรับรอง เตรียมการในพื้นที่ต่างๆ ที่ต้องการแรงงานมากขึ้น ในปีนี้มีกลุ่มอาชีพใหม่ อาชีพโดรนภาคการเกษตร ภาคของศิลปะวัฒนธรรม คนเขียนบทภาพยนตร์ที่จะนำมาสู่ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมากขึ้น กลุ่มอาชีพที่เป็น AI ฟาวด์เดชั่น เน้นทางด้านดิจิทัลเพื่อมาช่วยขับเคลื่อนในอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น Robotic AUTOMATION ที่ กำลังมาแรงในยุคสมัยนี้ อยากรู้ข้อมูลสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ ที่ www.tpqi .go.th