แรงงานไทย ปลื้ม! “พิพัฒน์” นำคณะเยี่ยมให้กำลังใจ ร้านอาหารไทย ใน ซาอุฯ

37

แรงงานร้านอาหารไทยในซาอุฯ ปลื้ม!! “พิพัฒน์ รัชกิจปราการ” นำคณะกระทรวงแรงงาน เยี่ยมให้กำลังใจ สนับสนุนอาหารไทยในต่างแดน ภายใต้วิสัยทัศน์ 2030

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการจัดหางาน และ นายธนิทธิ์ ลอยพิมาย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) และคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบปะให้กำลังใจแรงงานไทยที่มาทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย ณ “ร้านลองชิม” ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยในโครงการ Al Bujairi Terrace เขต Diriyah เมืองริยาด ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศซาอุดีอาระเบียภายใต้วิสัยทัศน์ 2030
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า การเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ เพื่อต้องการพบปะพูดคุยและนำความห่วงใยจากรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือได้มาทำงานในต่างประเทศ ซึ่งพวกเราทุกคนที่มาทำงานในต่าประเทศถือเป็นผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจนำรายได้ส่งกลับประเทศ

นอกจากนี้ แรงงานไทยที่มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ ยังถือเป็นผู้ที่เสียสละทุ่มเททำงานเพื่อยกระดับครอบครัว ในวันนี้ผมและคณะ จึงได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนเพื่อให้กำลังใจด้วยตนเอง ซึ่งเป็นโอกาสดีที่กระทรวงแรงงานจะได้ขยายตลาด พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือด้านการประกอบอาหารไทยที่มีความประสงค์มาทำงานร้านอาหารในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นสาขาที่มีโอกาสในการขยายตลาดแรงงานในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียจากการขยายตัวของชุมชน ประกอบกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกำลังเปิดรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตมากขึ้น
ดังนั้น สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยจึงมีโอกาสสูงและควรส่งเสริม โดยเฉพาะ พ่อครัว ผู้ช่วยพ่อครัว รวมถึงพนักงานเสิร์ฟ นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งใน soft power ของไทยที่รัฐบาลให้การสนับสนุน และส่งเสริม ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) พบว่า แนวโน้มความต้องการแรงงานในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จากการรับรองสัญญาจ้างตั้งแต่ปี 2565 ถึงตุลาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 5,298 ราย ซึ่งในส่วนของแรงงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทย เช่น เชฟ พ่อครัว แม่ครัว ผู้ช่วย และพนักงานเสิร์ฟ มีความต้องการ จำนวน 468 ราย
ด้านนายสุดสยาม สุริยศ ผู้จัดการทั่วไป ร้านอาหารไทย “ร้านลองชิม” กล่าวขอบคุณกระทรวงแรงงานที่มีความห่วงใยแรงงานไทยและคนไทยที่มาทำงานในต่างประเทศ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจถึงที่ร้านด้วยตัวเอง สำหรับร้านลองชิมของเรานั้นปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่ 4 คน เดินทางเข้ามาทำงานด้วยตนเอง ในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกครัว (Executive chef) ผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant manager) หัวหน้ากุ๊ก (Chef De Partie) และ ผู้จัดการทั่วไป (General manager) ซึ่งทางร้านได้ดูแลสิทธิสวัสดิการและความเป็นอยู่ให้แก่แรงงานไทยเหล่านี้เป็นอย่างดี