ไม่รู้ไม่ได้ละ  คำย่อภาษาอังกฤษ สุดฮิต ที่วัยรุ่นใช้กัน

15774

WTF   = What the fuck แปลว่า เหี้ยอะไรวะ (หยาบคายมาก) 
FTW   = Fuck the world แปลแบบห้วนๆว่า เย็ดโลก แต่ความหมายที่แท้จริง คือ คำด่าลอยๆไม่ได้เจาะจงด่าใครเป็นพิเศษ ในภาษาไทยก็จะเป็นประมาณว่า พูดประโยคอะไรซักอย่างจบแล้วตามด้วย “พ่อมึงเห้อะ…” อารมณ์ประมาณผิดหวัง หรือว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

Fuck the world แปลได้อีกอย่าง แปลว่า “แม่งสุดยอด” เช่น อยากบอกว่าวงดนตรี xJapan แม่งสุดยอด ก็พูดว่า “xJapan Fuck the world” เป็นต้น 
WTH  = What the hell แปลว่า เหี้ยอะไรวะ ถ้าอยากสุภาพหน่อยก็ใช้คำว่า what the heck 
LMAO = laugh my ass off แปลว่า ขำขี้แตกขึ้แตน 
LMFAO = laugh my fucking ass off แปลว่า ขำขี้แตกขึ้นแตน (หยาบนิดหน่อย) 
STFW = Search The Fucking Web แปลว่า ดูในเว็บดิ ไอควาย (หยาบนิดหน่อย) 
GIYF = Google Is Your Friend แปลว่า ไปดูใน google ดิ 
JFGI , FGI = Just Fucking Google It แปลว่า ไปดูใน google ดิ ไอควาย (หยาบคายปานกลาง) 
RTFA = Read the Fucking Article แปลว่า ไปอ่านในบทความดิ ไอควาย (หยาบคายปานกลาง) 
RTFM