“เกรียง” ลงพื้นที่กำชับนโยบายลดอุบัติเหตุ รับมือภัยแล้ง แก้ยากจน

11

รมช.มท. ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย เน้นป้องกันอุบัติภัย ลดความสูญเสีย พร้อมสั่งการให้จังหวัดทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เตรียมรับมือภัยแล้ง รวมถึงสนองนโยบายแก้จน ด้วยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในระหว่าง เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธภัยเขต 6 ว่า “ได้เน้นย้ำในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องของการลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุ รวมถึงการเตรียมการรับมือกับปัญหาเรื่องของภัยแล้ง โดยให้จังหวัดรวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ สำรวจและแก้ปัญหาในเชิงรุก เน้นเชิงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามากกว่าการบรรเทาปัญหาสำหรับในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุก็อยากให้ทุกฝ่ายทำงานในเชิงรุกโดยเฉพาะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อคเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ และเข้มงวดเรื่องของการเดินทางและการจราจร ไม่เพียงเฉพาะช่วงเทศกาล แต่จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลในภาพรวม ลดความสูญเสียให้กับประชาชนส่วนปัญหาเรื่องของภัยแล้ง และภัยสาธารณภัยอื่นๆ ก็ได้ให้ทาง ปภ. ในพื้นที่สำรวจเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากับงบประมาณ โดยเน้นให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค และจากข้อมูลน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญ ๆ ก็ยังมีเพียงพอ โดยขอให้จังหวัด และทางปภ. แจ้งความต้องการมายังส่วนกลาง ซึ่งกระทรวงฯพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในเรื่องสำคัญ ๆ ได้ทันที

นอกจากนี้ยังเน้นให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามนโยบายปัญหาปากท้อง ด้วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดี ซึ่งเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล”