“มนัญญา” เปิดประชุมกองทุน “พัฒนาบทบาทสตรี” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานราก

21

“มนัญญา ไทยเศรษฐ” เปิด ประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อีสาน 20 จังหวัด “ปลุกพลังผู้หญิง” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ย้ำไม่มีแล้ว ช้างเท้าหน้าเท้าหลัง มีแต่เดินไปด้วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศ

วันที่ 20 มี.ค. 2567 เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ชาดา ไทยเศรษฐ์) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ โรงแรมฝ้ายขิด จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2567 พร้อมด้วย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมงาน
สำหรับวัตถุประสงค์ ในการดำเนินการประชุมเพื่อส่งเสริมความรู้ ให้คณะทำงานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค สามารถขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ วิธีการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของคณะทำงานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมงานกว่า 100 คน นางสาวมนัญญา กล่าวถึง พลังอันยิ่งใหญ่ของสตรีเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พลังสตรีสามารถช่วยสร้างชุมชนให้มีรายได้ ส่งเสริมให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้า รวมถึงช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงได้อย่างยั่งยืน และยังได้เน้นย้ำถึงกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าในทุก ๆ กลไกล้วนมีความสำคัญกับการขับเคลื่อนงาน ซึ่งต้องอาศัยความเสียสละ และเป็นหนึ่งใจเดียวกัน และต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนทั้งนี้พร้อมผลักดันการทำงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ครอบคลุม และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น รวมทั้งอยากมีส่วนช่วยให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างพลังสตรีให้เข้มแข็ง แก้ไขปัญหาหนี้สินในภาคครัวเรือน พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจคณะทำงานขับเคลื่อนในภาคอีสานที่มีความเสียสละ และขอให้เชื่อมั่นในความดีที่จะช่วยส่งเสริมให้มีความสุขและความเจริญนางสาวมนัญญา ยังได้เน้นย้ำว่า เราจะใช้พลังของสตรี ก้าวไปพร้อมกัน ด้วยความเข้มแข็ง จะไม่มีช้างเท้าหน้าและช้างเท้าหลัง เราจะเดินไปด้วยกัน เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ซึ่งท่านชาดา ไทยเศรษฐ์ ในฐานะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่กำกับดูแลกรมการพัฒนาชุมชน ต้องการให้สตรีทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพของตนเอง ส่งผลให้มีความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนโดยบรรยากาศภายในงาน มีการจัดนิทรรศการ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอำนาจเจริญ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร ผ้าทอ เครื่องประดับ และเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองอำนาจเจริญ ที่เกิดจากการใช้เงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการในชุมชน อันเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทำให้เกิดการหมุนเวียนในห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจระดับประเทศต่อไป