ประชาสัมพันธ์แจ้งบุคคลหาย

485

แจ้งขออนุญาติรบกวนช่วยติดตาม คนหาย
ตอนนี้ทางญาติ เป็นห่วงมาก ชื่อ ฟาตีห๊ะ ลูมุ ที่อยู่ 10/3 ม.3 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา เบอร์ญาติผู้ติดต่อ 0848586959