‘ชาดา’โชว์ผลงานผู้นำศาสนา เจรจาฮัจย์ถูกลง-ปราบยาเสพติด

114

สมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ พบ “ชาดา” แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม ย้ำงานปราบปรามยาเสพติด สามารถจับยึดยาบ้าแล้ว มากถึง 110 ล้านเม็ด

วันนี้ (25เม.ย.67) เวลา 14.00น.
ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย สมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ เข้าเยี่ยมคาราวะ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

สมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ ก่อตั้งขึ้น โดยมีบทบาทในการรวบรวมข้อมูลความต้องการของพี่น้องประชาชนมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ การจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดประชาคมของชุมชนในระดับพื้นที่เพื่อนำเสนอภาครัฐและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนการสนับสนุนกิจการของศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

ทั้งนี้นายชาดา ได้รับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งด้านกิจการศาสนาอิสลาม เศรษฐกิจ การศึกษาและสังคม ตลอดจนปัญหายาเสพติด โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวถึงผลงานที่ผ่านมาของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้นโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งเรื่องการเจรจาการไปประกอบพิธีฮัจย์ ระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย ซึ่งผลการเจรจาเป็นไปด้วยดี และสามารถปรับลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแสวงบุญได้ การผลักดันเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนของอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ซึ่งได้รับค่าตอบแทนล่าสุด โดยเริ่มจากงบประมาณ ปี 2566 และการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลอันเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการปราบปราม จับกุมผู้ต้องหา และของกลาง(ยาบ้า) มากถึง 110,000,000 เม็ด