สรุปงานเมาลิดประสบความสำเร็จสูง ประทับใจพระเจ้าอยู่หัวสนใจทุกกิจกรรมของงาน

127

ประชุมสรุปการจัด “งานเมาลิดกลาง” ดร.วินัย ระบุ งานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ประทับใจพระเจ้าอยู่หัวให้ความสนใจกิจกรรมในงาน

วันที่ 5 พฤษภาคม เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมประธานฝ่ายและกรรมการในคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 1438  โดยมีดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางฯ เป็นประธานการประชุมโดยมีประธานฝ่ายและคณะกรรมการฝ่ายเข้าร่วมประชุมประมาณ 80 คน
โดยที่ประชุมได้สรุปการจัดงานเมาลิดกลางฯระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน โดยดร.วินัย ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ช่วยกันทำงานส่งผลให้งานเมาลิดกลางฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

“เป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นประธานจัดงาน ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน พระองค์ทรงให้ความสนใจรายละเอียดในงาน ตามหมายกำหนดการพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน ตอนแรกทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง บอกว่า ไม่ต้องมีผู้ถวายรายงานตามจุดต่างๆ รอให้พระองค์ท่านตรัสถาม แต่ปรากฏว่า พระองค์หยุดในทุกจุด ทรงเสด็จอยู่ในงาน 1 ชั่วโมง 44 นาที สร้างความประทับใจให้กับผู้จัดงานและพี่น้องมุสลิมทุกคนเป็นอย่างยิ่ง” ดร.วินัย กล่าว

ดร.วินัย กล่าวว่า งานเมาลิดฯ มีทั้งความสำเร็จและปัญหาเป็นเรื่องปกติ ซึ่งปัญหาและความบกพร่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นในฐานะประธานจัดงานขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

“สิ่งที่ภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งคือ ผมโดนฟ้องต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยทนายความที่ฟ้องคณะกรรมการกรุงเทพฯ คณะกรรมการกลางฯให้ตรวจสอบการจัดงานเมาลิด และการใช้ทำงานของศูนย์วิทย์ศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า มีเงินทอน ผมจึงขอให้พวกเราทุกคนที่ได้ทอนเงินให้ผม ช่วยเป็นพยานด้วยว่า ได้ทอนเงินให้ผม ขอยืนยันว่า การทำงานของผมและศูนย์วิทย์ฯ ไม่มีเงินทอน เราทำงานด้วยความโปร่งใส แต่เป็นเรื่องดีที่ได้มีการฟ้อง เพราะจะได้เคลียร์ถึงความโปร่งใส ” ดร.วินัย กล่าวและว่า ยืนยันว่า จะไม่เคยฟ้องกลับ เพราะไม่เคยใครฟ้องกลับใคร แต่ต้องขอบคุณคนที่ฟ้อง