ศูนย์กลางฯ จัดกิจกรรมหารายได้ช่วยพี่น้อง”โรฮิงญา”

42

มูลนิธิเพื่อศูนย์อิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ขอเชิญพี่น้องมุสลิม ขอเชิญร่วมกิจกรรมหารายได้และรับฟังปาฐกถาพิเศษ ในงาน “รวมใจช่วยเหลือโรฮิงญาในอาระกัน” วันศุกร์ที่ 16 ม.ค.59 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ โถงล่างมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ พบกับการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอีกมากมายและรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เสียงเรียกร้องจากมนุษย์…โรฮิงญา โดยนายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ ดร.ศราวุฒิ  อารีย์ สภาเครือข่ายช่วยเหลือมนุษย์ธรรม สำนักจุฬาราชมนครี ประสานโดยนายสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย