สาส์นผู้นำอีหร่านถึงฮุจยาต ฮัจย์ต้องคำนึงถึงโศกนาฏกรรมในฉนวนกาซ่า

49

สาส์นผู้นำอีหร่านถึงฮุจยาต ฮัจย์ต้องคำนึงถึงโศกนาฏกรรมในฉนวนกาซ่า การตัดขาดศัตรูต้องโดดเด่

ที่มัสยิดอัลฮูดา ตลิ่งชัน ในการเสวนา หัวข้อ ฮัจญ์ในอัลกุรอานและบทบาทเอกภาพในโลกมุสลิมสู่การสนับสนุนปาเลสไตน์ เนื่องในโอกาสเทศกาลฮัจย์ประจำปีฮ.ศ.1445 ซึ่งนักวิชาการและผู้อาวุโสร่วมสะท้อนความคัญของการประกอบพิธีฮัจย์จำยวนหลายท่านนั้นนายมะห์ดี มะฮ์ดี ซาเร่ อุปทูตอิหร่านประจำประเทศไทย ได้อ่านสาส์นผู้นำสํงสุดอีหร่าน อยาตุลเลาะห์ ซัยยิดอาลี คาเมเนอี ต่อหน้าผู้เข้าร่วมรับฟังเสวนาจำนวนหนึ่ง ระบุว่า

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ พระผู้ทรงเมตตา ปราณียิ่งเสมอ การสรรเสริญทั้งมวลนั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักวาล และขอกล่าวอำนวยพรแด่ท่านศาสดามุฮัมหมัด และบรรดาวงศ์วานผู้บริสุทธิ์ของท่าน รวมทั้งเหล่าสาวกผู้ที่ได้รับการเลือกสรรและบรรดาผู้ปฏิบัติตามตราบจนถึงวันแห่งการตัดสิน
เสียงมนตร์เสน่ห์ของศาสดาอิบรอฮีมผู้ที่ได้รับพระบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้า ในการเชิญชวนมนุษยชาติ ทุกยุค ทุกสมัยให้เข้ามายังกะอ์บะฮ์เพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ เช่นกันในปีนี้

หัวใจของชาวมุสลิมจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลก ได้ถูกดึงดูดให้เข้าสู่ฐานที่มั่นแห่งเตาฮีดและความเป็นเอกภาพ และยังสร้างปรากฏการณ์จากการรวมตัวที่ยิ่งใหญ่บนความหลากหลายของประชาชาติ ซ้ำยังได้พิสูจน์ให้ตนเองและคนต่างชาติได้เห็นถึงพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของอิสลามจากการรวมตัวที่กว้างขวางของมนุษย์

การรวมตัวที่ยิ่งใหญ่และในความซับซ้อนของพิธีฮัจญ์ เมื่อใดก็ตามที่มองด้วยสายตาที่ไตร่ตรอง จะเป็นความแข็งแกร่งทางจิตใจและเป็นบ่อเกิดของความเชื่อมั่นสำหรับประชาชาติมุสลิม แต่จะเป็นความหวาดกลัวสำหรับศัตรูและผู้ประสงค์ร้าย

ไม่เป็นสิ่งน่าแปลกใจ หากเหล่าศัตรูและผู้ประสงค์ร้ายต่อประชาชาติอิสลามทั้งสอง มีจุดประสงค์ที่จะทำลายและสร้างความคลุมเครือต่อบทบัญญัติฮัจญ์ ไม่ว่าจะเป็นการเชิดชูความแตกต่างทางนิกายหรือการเมือง หรือการลดความศักดิ์สิทธิ์ทางจิตวิญญาณ

อัลกุรอานได้อธิบายว่า ฮัจญ์เป็นการแสดงออกถึงความเป็นบ่าวที่ภักดี การรำลึกและความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นการแสดงออกถึงศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันของมนุษย์ เป็นการจัดระเบียบการดำรงชีพด้านวัตถุและด้านจิตวิญญาณของมนุษย์ เป็นการแสดงออกถึงความสิริมงคลและการชี้นำ เป็นการแสดงออกถึงความสงบมั่นทางศีลธรรม และการประนีประนอมระหว่างกันในทางปฏิบัติระหว่างฉันท์พี่น้อง และเป็นการแสดงถึงความไม่ชอบและการเผชิญหน้าที่แข็งแกร่งต่อเหล่าศัตรู

การคบคิดในโองการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีฮัจญ์ การคำนึงถึงการปฏิบัติและบทบัญญัติของพิธีฮัจญ์ที่ไม่มีสิ่งใดเหมือน สิ่งเหล่านี้รวมถึงรหัสลับต่างๆจะถูกหล่อหลอมภายใต้พิธีกรรมที่ซับซ้อนของฮัจญ์ และจะแสดงให้เราได้เห็น
พวกท่านทั้งสุภาพบุรุษและสตรีผู้ที่ประกอบพิธีฮัจญ์ พวกท่านกำลังอยู่ในสนามทดสอบแห่งความจริงที่เต็มไปด้วยความสว่างไสวแห่งความรู้ แนวคิดและการปฏิบัติของพวกท่านต้องให้เข้ามาใกล้และให้ใกล้มากยิ่งขึ้น

พวกท่านต้องนำพาการฟื้นฟูอัตลักษณ์ที่ผสมผสานกับแนวคิดที่สูงส่งเหล่านี้กลับไปยังบ้านของท่าน สิ่งนี้คือของฝากที่ทรงคุณค่าแห่งความจริงสำหรับการเดินทางประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้ของท่าน


ปีนี้ ประเด็นบะรออะฮ์ (การตัดขาดความสัมพันธ์กับศัตรู) จะต้องมีความโดดเด่นมากกว่าปีที่ผ่านมา โศกนาฏกรรมในฉนวนกาซ่า ซึ่งไม่เหมือนกับโศกนาฏกรรมใดในหน้า

ประวัติศาสตร์แห่งสมัย ความทระนงของระบอบที่โหดร้าย อำมหิตและความชั่วร้าย และแน่นอนว่าการล่มสลายของรัฐเถื่อนไซออนิสต์กำลังจะเกิดขึ้น ไม่ได้หลงเหลือช่องว่างใดสำหรับการทบทวนหรือการจำยอมสละใดๆ สำหรับบุคคล พรรคการเมือง รัฐบาลหรือสำนักคิดใดของชาวมุสลิมอีกต่อไป การประกาศบะรออะฮ์ในปีนี้ จะต้องไม่ถูกจำกัดภายในพิธีฮัจญ์เพียงเท่านั้น และจะต้องดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องในประเทศต่างๆ และเมืองที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ทั่วทั้งโลก และจะต้องไม่ถูกจำกัดเพียงแค่ผู้แสวงบุญในพิธีฮัจญ์แต่ต้องกระจายไปยังประชาชนโดยทั่วหน้า

การประกาศตัดขาดความสัมพันธ์กับระบอบรัฐเถื่อนไซออนิสต์และผู้สนับสนุนโดยเฉพาะรัฐบาลสหรัฐอเมริกานี้นั้น หมายถึงการแสดงคำพูดและการปฏิบัติของประชาชาติและรัฐบาลทั้งหลายเพื่อเป็นการจำกัดบทบาทของฆาตกรให้คับแคบลง

ขบวนการมุกอวะมะฮ์ที่แข็งแกร่งดังเหล็กกล้าของปาเลสไตน์ และประชาชนและผู้ถูกกดขี่ที่อดทนในฉนวนกาซ่า เป็นการอดทนและการยืนหยัดที่ยิ่งใหญ่จนทำให้ชาวโลกต่างชื่นชมสรรเสริญยังพวกเขา ดังนั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกรูปแบบ

ข้าพเจ้าจึงขอวิงวอนต่อเอกองค์พระผู้อภิบาลสำหรับชัยชนะที่สมบูรณ์และรวดเร็วต่อพวกเขา และขอวิงวอนให้พวกท่านผู้แสวงบุญฮัจญ์ที่เคารพให้พิธีฮัจญ์ของพวกท่านถูกตอบรับจากพระองค์ ขอให้อิมามมะฮ์ดีช่วยเหลือพวกท่านด้วยเถิด

วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มาตุลลอฮ์

4 ซุลฮิจญะฮ์ 1445

11 มิถุนายน 2024