งานมัสยิดทางควายวันนี้ คึกคักเหมือนเดิน พบกับ 2 ดอกเตอร์ที่มีชื่อเสียง ดร.วินัย ดะห์ลัน-พล.ท.ดร.สมชาย วิรุฬหผล และอ.อาลี เสือสมิง

316

งานมัสยิดทางควายวันนี้ คึกคักเหมือนเดิน พบกับ 2 ดอกเตอร์ที่มีชื่อเสียง ดร.วินัย ดะห์ลัน-พล.ท.ดร.สมชาย วิรุฬหผล และอ.อาลี เสือสมิง

พล.ท.ดร.สมชาย วิรุฬหผล

งานมัสยิดบ้านทางควาย ยามิอุ้ลอิบาดะห์ 120 อัญมณีแห่งประเวศบุรีรมย์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม มีดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานเวลา 20.00 น การแสดงอนาชีดของ มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ และการแสดงของเยาวชนบ้านทางควาย เวลา 21.00 น. อ.อาลี เสือสมิง จะบรรยายพิเศษถึงประวัติศาสตร์แห่งท้องทุ่งประเวศบุรีรมย์

เวลา 19.00 น. ศ.พล.ท.ดร.สมชาย วิรุฬผลซึ่ง เป็นมุสลิมที่ประสบความสำเร็จสูงสุด จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกา รับราชการทหารมียศเป็นถึงพล.ท. มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ เป็นประธานคณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และเป็นประธานบอร์ดมหาวิทยาลัยหลายแห่ง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน จะมาบอกเล่าชีวิตว่า ทำอย่างไรชีวิตจึงประสบความสำเร็จสูง

ในงานยังมีร้านค้า อาหาร เครื่องดื่ม โดยชาวชุมชนบ้านทางควายร่วมกันเสียสละทุนทรัพย์และแรงกาย เพื่อหารายได้เข้ามัสยิด

อ.อาลี เสือสมิง