เมื่อ”ท้าวเทพกษัตรี-ท้าวศรีสุนทร”เป็นมุสลิม กลายเป็นปมความขัดแย้งใหม่

1325

กรณีที่ อาจารย์นิติ ฮาซัน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอข้อมูลสวนทางกับประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ถูกปลูกฝังมายาวนาน เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้าวเทพกษัตรีและท้าวศรีสุนทร ว่า ท่านผู้หญิงทั้ง 2 ท่าน เป็นมุสลิม กลายเป็นความขัดแย้ง โต้แย้งระหว่างไทยพุทธกับมุสลิมอีกรอบ

อาจารย์นิติ ฮาซัน ได้ให้ข้อมูลว่า ท้าวเทพกษัตรีและท้าวศรีสุนทร”นั้นเคยเป็นมุสลิมมาก่อน แต่ฝ่ายพุทธได้อ้างเรื่องการแต่งกายบนอนุสาวรีย์ว่า เป็นการแต่งกายแบบไทยพุทธมากกว่า เป็นมุสลิม โดยลืมว่า อนุสาวรีย์เพิ่งวในสมัยรัชกาลที่ 6 และคนสร้างคือรัฐบาลไทย ซึ่งแน่นอนว่า ย่อมเขียนประวัติศาสตร์ด้านที่เป็นคุณกับชาติไทย

รายงานบทความที่ อ.นิติ ฮาซัน เขียนกรณีประวัติศาสตร์ท้สวเทพกษัตรี -ท้าวศรีสุนทร

สื่อมุสลิมพยายามเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตรชาติไทย

สื่อมุสลิมพยายามเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตรชาติไทย
สื่อมุสลิมพยายามเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตรชาติไทย
สื่อมุสลิมพยายามเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตรชาติไทย
สื่อมุสลิมพยายามเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตรชาติไทย
สื่อมุสลิมพยายามเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตรชาติไทย
สื่อมุสลิมพยายามเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตรชาติไทย
ข้อมูล https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%….
ที่มาของข่าว http://news.muslimthaipost.com/news/24646