ชีวิต”เมธี ลาบานูน” ในรั้วอิสลามวิทยาลัยฯ ยอดเยี่ยมมาก

2157

เด็กนักเรียนม. 3 จากอ.แว้ง จ.นราธิวาส “เมธี ลาบานูน” ได้รับทุนการศึกษาก้าวสู่รั้ว อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ชีวิตในวัยเรียนที่เข้าสู่การเป็นนักดนตรีด้วย มีการใช้ชีวิตที่น่าสนใจ การเรียนก็ประสบความสำเร็จ การเป็นนักดนตรี นักร้องประสบความสำเร็จ  แบบไหน