สีสันชายแดนใต้วันเปิดเทอม ทหารคุมเข้ม

199

ผู้ปกครองจำนวนมากพาบุตรหลานมาเข้าเรียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ซึ่งในวันแรกของปีการศึกษา 2560 ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดของทหารหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่ 23 และ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) โดยโรงเรียนแห่งนี้มีเด็กนักเรียนทั้งสิ้น 360 คน หลายคนสวมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนักเรียนชุดใหม่มาอวดเพื่อน ต่างดีใจได้กลับมาเจอเพื่อนที่โรงเรียนอีกครั้ง มีเพียงแค่หนูน้อยชั้นเด็กเล็กที่ถูกส่งมาโรงเรียนวันแรกที่ร้องไห้กระจองอแง คุณครูและผู้ปกครองต้องคอยปลอบใจอยู่ตลอดเวลา ถือเป็นอีกหนึ่งความน่ารักและไร้เดียงสาของเด็กที่มีให้เห็น ซึ่งวันนี้สถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดภาคเรียนใหม่ครบหมดทุกโรง

ภาพ จรูญ ทองนวล #โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะปัตตานี