กดดันหนัก! คณะกรรมการกลางฯ ละหมาดฮายัตให้พ้นเพทภัย จากปัญหากอ.ปทุมธานี

1475

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 11.00 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี และประธานกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560 โดยมีคณะกรรรมการกลางฯ บรรดาที่ปรึกษาเข้าน่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ อาจารย์อรุณ บุญชม ,อาจารย์สมาน มาลีพันธ์ รองประธานกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย) โดยมีการพิจารณาหลายวาระ อาทิ กรณีการวางระเบิดห้างบิ๊กซี จังหวัดปัตตานี จนเป็นเหตุให้ผู้บริสุทธิ์ ได้รับบาดเจ็บมีการหยิบยกมาหารือเพื่อหารือถึงแนวทางช่วยเหลือและป้องกันปัญหา รวมทั้ง มีการพูดถึงปัญหาการใช้จ่างบประมาณของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานีด้วย

หลังการประชุมพล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการกอท. ได้ขอให้มีการละหมาดฮายัตเพื่อให้คณะกรรมการกลางฯ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพ้นเพทภัยจากกรณีปัญหากอ.ปทุมธานี โดยมีอ.อรุณ บุญชม เป็นอิหม่ามนำการประชุม บาบอเลาะห์ นายอดุลย์ มะหะหมัด ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางฯ กล่าวนำขอดุอาว์

ทั้งนี้ กอ.ปทุมธานี ได้ถูกร้องเรียนเนื่องจากมีปัญหาเรืองการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“ผมได้ให้ทนายความยื่นต่อศาลเพื่อขอตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของกอ.ปทุมธานี เนื่องจากได้ขอดูบัญชีการใช้จ่ายจากผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้รับการสนองตอบ จึงขอพึ่งอำนาจศาล เพราะเงินของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง จะต้องมีการใช้จ่ายโปร่งใส่ ผมในฐานะที่เป็นกรรมการจังหวัดปทุมธานีด้วย จะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย จึงต้องการให้ทุกอย่างโปร่งใส” นายอดุลย์ มะหะหมัด กรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี และที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางฯ กล่าว

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ได้มีเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เดินทางไปโดยรถตู้ 2 คันไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี คาดว่า เพื่อหารือถึงปัญหาภายในของกอ.ปทุมธานี สร้างความแตกตื่นให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานและคณะกรรมการปทุมธานีอย่างยิ่ง