เที่ยวสุคิรินแบบเก๋ๆ สไตล์ไทยประหยัด กับรถสองแถวที่เตรียมให้บริการแบบเต็มรูปแบบเร็วๆนี้

797

นายยุติ สะมะแอ ผู้จัดการสหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็กแว้ง จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ต่างให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภอสุคิรินเป็นจำนวนมาก เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ การชมทะเลหมอก ล่องแก่ง ร่อนทอง และพักโฮมสเตย์ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แต่การเดินทางขึ้นไปยังอำเภอสุคิรินยังเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากไม่ได้มีการเปิดให้บริการนำเที่ยวแบบเป็นกิจลักษณะ ดังนั้นนายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัดจึงได้มานำเสนอแผนการเดินทางท่องเที่ยวอำเภอสุคิริน โดยรถ2แถว เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในราคาสุดประหยัด อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกผู้ขับรถสอบแถวที่อยู่ในสังกัดสหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็กแว้ง จำกัดที่ปัจจุบันมีรายได้จากการให้บริการรถโดยสารประจำทางลดลง ซึ่งทุกคนเห็นด้วยและพร้อมเข้าร่วมโครงการ ดังนั้นในห้วงนี้ก็จึงอยู่ระหว่างที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัดจะเตรียมการทั้งรูปแบบของการให้บริการ การจัดหาไกค์นำเที่ยว ราคาค่าโดยสาร และรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆที่รวมถึงความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการเพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด

ทั้งนี้สำหรับสหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็กแว้ง จำกัด ปัจจุบันให้บริการรถโดยสารขนาดเล็ก(รถสองแถว) เส้นทาง โก-ลก-แว้ง ค่าโดยสาร 30บาท/คน สุไหงโก-ลก-สุคิริน ค่าโดยสาร 60 บาท/คน สุไหงโก-ลก-ตากใบ ค่าโดยสาร 45 บาท/คน สุคิริน-ตันหยงมัส ค่าโดยสาร 40 บาท/คน และตันหยงมัส-จะแนะ ค่าโดยสาร 30 บาท/คน

Cr.สวท.สุไหงโกลก