สตรีทั้งหลาย จากเผิงลี่หยวน สตรีหมายเลข 1 ของประเทศจีน

1183

สำหรับผู้หญิงแล้วขอเพียงควบคุมดูแลความประพฤติตนได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้ว ไฉนต้องไปควบคุมผู้ชายด้วยล่ะ? ผู้ชายที่เชื่อฟังคำพูดของเราก็ไม่ต้องควบคุม สำหรับผู้ชายที่ไม่ฟังเราแม้ว่าเราจะอยากจะควบคุมเขาแต่ก็คงจะทำไม่ได้หรอก ผู้ชายที่ดีกับคุณไม่จำเป็นต้องควบคุม ผู้ชายที่ทำแย่ๆกับคุณจะไม่ยอมให้คุณควบคุม ผู้ชายที่รักคุณก็ไม่จำเป็นต้องควบคุม แล้วหากเขาไม่รักคุณ คุณก็ควบคุมเขาไม่ได้อยู่ดี
女人只要管好自己,已经很了不起,干吗要去管男人呢?听话的男人不用管,不听话的男人,要管也管不到,对你好的男人不用管,对你不好的男人,不会让你管,爱你的男人不用管,不爱你的男人,轮不到你管。


1 [การลงทุนในตัวเอง]
หากผู้หญิงคนใดทุ่มเวลาอันมีค่าที่สุดของตนให้แก่ผู้ชายคนหนึ่งอยู่หลายปี เพื่อให้ได้ผู้ชายคนนั้นมาเป็นคู่ชีวิตของตน อีกหลายสิบปีต่อมาผู้หญิงคนนั้นก็ต้องหาทุกวิถีทางมาผูกมัดเขาไม่ให้หลุดไปจากคุณ แต่หากผู้หญิงทุ่มเทในการพัฒนาตนเอง คุณย่อมสามารถจะเก็บเกี่ยวรักแท้ซึ่งเป็นของคุณได้อย่างง่ายดาย ความรักเป็นความสุขทางใจและอารมณ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของรสนิยมอันเลอเลิศที่เราสามารถสร้างขึ้นให้เป็นที่ดึงดูดใจได้  จงจำไว้มีแต่ผู้หญิงที่อยู่ในลักษณะที่สง่างามที่สุดเท่านั้นจึงจะมีเสน่ห์น่าหลงไหลในความรู้สึกของผู้ชาย
1. 【投资自己】如果一个女人在最重要的几年中,投资的是一个男人,那么之后的几十年里,你将不断求着这个男人不要离开你。如果你投资的是自己,那么你会很顺利的收获真正属于你的爱情,爱情是以物质为基础的奢侈的精神享。认准一句话:只有当自己处于一个最好的姿态,才会有好男人来爱你。

2. 【จงเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นตัวของตัวเอง】
มีความคิดอ่านของตัวเอง มีทัศนคติที่มีต่อชีวิตของตัวเอง มีค่านิยมของตัวเอง มีความใฝ่ัฝัน รู้จักขวนขวายเพื่อความเจริญก้าวหน้า ต้องไม่ละทิ้งอุดมคติของตัวเอง ประกอบอาชีพที่ตนชอบ มีความสุขกับตัวเอง มีความเปรมปรีดิ์กับความสำเร็จของตัวเอง ทำงานหาเงินโดยไม่ต้องพึ่งพาใคร อย่าพึ่งพาผู้ชายเพียงอย่างเดียว ผู้หญิงที่เข้มแข็งและมีความสามารถจะมีความเชื่อมั่นและมีเสน่ห์มากกว่า!
2. 【做一个独立的女人】——思想独立。有主见、有自己的人生观、价值观。有上进心,永远不放弃自己的理想,做一份自己喜爱的事业,拥有快乐和成就感。——经济独立。不依赖男人。自强自立的女人才更自信、更有人格魅力!

3.【ชาร์ตพลังชีวิตให้กับตัวเอง】
สังคมพัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เกิดการแข่งขันอย่างดุเดือด แล้วเราจะยืนโดดเด่นท่ามกลางกลุ่มคนได้อย่างไร ก็ต้องชาร์ตพลังงานให้กับตัวเองโดยการเรียนรู้สรรพความรู้และทักษะความสามารถทุกอย่าง เรียนรู้ไม่หยุดยั้งและพัฒนาปรับปรุงตีวเองอยู่เสมอ เพื่อว่าเราจะสามารถแสดงออกถึงความงามของผู้หญิงที่แท้จริงให้ปรากฏในสังคมได้
3. 【给自己充电】现在的社会发展很快,竞争激烈,想让自己在众人中脱颖而出,就必须给自己充电,不断学习各种知识技能,不断完善自己。

4.【จงเป็นผู้หญิงที่มีความสง่างามน่าชื่นชม】
“โลกนี้ไม่มีหญิงอัปลักษณ์ มีแต่หญิงขี้เกียจ” ผู้หญิงควรรู้จักแต่งตัวให้ดูสะอาด มีรสนิยม มีความทันสมัย จนใครเห็นใครชอบ ผู้หญิงสวยไม่สวยไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่ที่สำคัญคือต้องมีภาพลักษณ์อันสง่างาม หากย่อหย่อน ปล่อยปละละเลย เพราะเป็นคนเกียจคร้าน มอมแมม เส่น่ห์ย่อมหดหายไป นั่นคือแม้แต่ตัวเองยังไม่รักตัวเองแล้ว จะหวังให้คนอื่นมารักเราได้หรือ!
4.【做让人赏心悦目的女人】“没有丑女人,只有懒女人”。尽可能把自己打扮得:干净、精致、时尚、令人愉悦。女人可以不漂亮,但绝不能没有气质。如果对于自己形象懈怠了、放松了、邋遢了,那么魅力也就减弱了。如果你连自己都不爱自己,那谁还会来爱你!

5. [เรียนรู้ที่จะผ่อนหนักผ่อนเบา]
มองทุกอย่างให้ทะลุปรุโปร่งแต่ไม่จำเป็นต้องพูดออกมา บางอย่างต้องให้มีความกระจ่างแจ้ง บางเรื่องต้องแกล้งไม่เดียงสาแต่อย่าถึงกับโง่ ขอแต่เพียงให้เขารู้ว่าเราชอบอะไร เรื่องบางเรื่องเรารู้อยู่แก่ใจก็พอแล้ว ให้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่เสีย เรื่องที่ไม่จำเป็นต้องพูดก็อย่าพูดออกมา หากไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายที่ขัดต่อหลักการแล้ว ก็ปล่อยเขาไปเสีย นั่นเท้ากับว่าเป็นการที่เราได้ช่วยเขาแล้ว อย่าบีบบังคับจนอีกฝ่ายเข้าทางตันจนหาทางออกไม่ได้ นั่นไม่ใช่วิสัยของวิญญูชน
5.【学会宽容】看穿但不说穿,该明白的明白,该装傻的时候大智若愚。很多事情,只要自己心里有数就好,睁一只眼闭一只眼,没必要的就不要说出来。在不违背原则的情况下对别人要宽容,能帮就帮,不要把人逼绝,记得给人留条后路,要有包容一切的胸怀。

[6] 【เสน่ห์ที่แท้จริง】
ผู้หญิงที่มีเสน่ห์อย่างแท้จริงนั้นคือผู้ที่สามารถแสดงความปราดเปรื่องในอาชีพการงานของตน สามารถทำให้สังคมรับรู้ถึงสติปัญญาและความสามารถของตน ผู้หญิงที่มีเสน่ห์นั้นเวลาพูดคุยกับผู้ชายจะรู้จักวางตัวอย่างเหมาะสม พูดจาอย่างมีเหตุผล ไม่แข็งกร้าวจนดูเย่อหยิ่ง แต่ไม่อ่อนน้อมเกินควรจนดูต้อยต่ำ สามารถแสดงความเป็นผู้มีสติปัญญา มีไหวพริบปฏิภาณให้อีกฝ่ายประทับใจได้
6【真正的魅力】
真正有魅力的女人在事业上才华尽现,懂得如何在社交中显示自己的智慧、发挥自己的才干。
真正有魅力的女人在男人面前谈吐风雅 、不卑不亢、将女人的美与睿智,机敏与体贴表现的淋漓尽致。
真正有魅力的女人在生活中会主宰自己的命运, 会调剂爱人情感,会制造浪漫情调。

7 [รู้จักสร้างความสมดุลให้ตนเป็นที่รักใคร่]
ผู้หญิงควรจะรู้จักสร้างความสมดุลให้กับมนุษยสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ จะไม่เที่ยวไปแสวงหาในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ไม่ไปนินทาว่าร้ายจนสร้างความร้าวฉาน ต้องรู้จักประมาณตน ซึ่งได้เรียกว่าเป็นการตัดเสื้อให้เหมาะกับตัวเอง ควรรู้จักคำว่า พอเพียง เพื่อจะมีความสุขตลอดไป
7【学会平衡,讨人喜欢】
好女人会平衡各种人际关系。不一味追求不切实际的东西,不说三道四制造矛盾,量力而行,量体裁衣,知足者常乐。

8 [ปัญญา]
ปัญญาเป็นกระบวนการคิดที่เปี่ยมด้วยเหตุและผล เป็นวิธีการคิดและแสดงออกรูปแบบหนึ่ง ผู้หญิงเจ้าปัญญา จะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรและไม่ควรทำอะไร ไม่ควรอวดดีอวดอ้างการศึกษาและความรู้ของตัวเอง ที่สำคัญคือต้องรู้จักนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หญิงเจ้าปัญญาจะรู้จักแยะแยะผู้ชาย หญิงเจ้าปัญญาจะไม่เสียเวลากับผู้ชายที่ไม่คู่ควรกับการคบหากัน 
8【智慧】
智慧,是一种理性,一种思维方式。智慧的女人,知道自己要什么,懂得自己该做什么不该做什么。不以卖弄自己的学历和知识为荣,而是更加注重运用。智慧的女人,懂得辨别男人,不会把心血浪费在不值得的男人身上。

[9] ผู้หญิงที่อ่อนโยนและดีงาม
อ่อนโยนและดีงามไม่ได้มีความหมายเช่นเดียวกับอ่อนแอ ยิ่งไม่ใช่ไปยอมเขาตลอด เพียงแต่ไม่มุ่งหวังที่จะเอาแต่ทำร้ายคนหรือไม่รู้จักปล่อยวาง เป็นคนกัดไม่ปล่อย หากเป็นคุณลักษณะของ“การรู้จักหยุดเมื่อต้องหยุด” คบหากันต้องมีความจริงใจ มีความซื่อสัตย์ ไม่หลอกลวง ไม่พูดปด นั่นคือจงปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยเมตตาจิตนั่นเอง
9【善良的好女人】
善良不是软弱更不是退让,而是从不主动伤害别人,不会纠缠不休,懂得适可而止。为人处世以诚相待,不欺骗,不撒谎。以诚恳善良的心去面对所有的人。

[10] [อย่าเที่ยวโปรยเสน่ห์]
ผู้หญิงไม่ควรมีนิสัยพอรู้สึกว้าเหว่ก็ออกไปจับผู้ชายมาแก้เหงา ทำเช่นนี้ไม่ยุติธรรมทั้งต่อตัวคุณและผู้ชายคนนั้น กับผู้ชายที่ไม่ถูกโฉลกหรือไม่ชอบก็ควรปฏิเสธเขาอย่างหนักแน่น หากคุณส่งเมล์ให้ผู้ชายที่คุณชอบ แล้วไม่ได้การคำตอบกลับมาก็ไม่ควรส่งเมล์ไปให้เขาอีก หากผู้ชายคนนั้นอ้างว่างานยุ่งไม่มีเวลาที่จะตอบข้อความของคุณ นั่นย่อมแสดงว่าเขาไม่มีใจให้คุณแล้วล่ะ จงกล้าที่จะตัดใจจากเขาเสีย เลิกความพยายามเสีย แล้วไปหาคนที่รักคุณจะดีเสียยิ่งกว่า!
10【宁缺毋滥】
不要因为寂寞随手抓一个男人,这对你和他都不公平,对你不喜欢的追求者要坚定拒绝。如果发短信息给你喜欢的男人,他不回,不要再发。如果男人以他忙为理由,不回你的信息,不关心你,勇敢一点,自动离开,然后去爱一个爱你的人!