เปิดภาพ ละหมาดแรกในเดือนรอมฎอน ของพี่น้องในกรุงเบลเกรด หลังจากมัสยิดถูกทำลาย….

341

#ทำลายมัสญิดเราได้ #แต่ทำลายศรัทธาของเราไม่ได้หรอก..
ภาพการละหมาดวันศุกร์แรกของเดือนรอมฎอน ของพี่น้องมุสลิมในกรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย หลังจากมัสยิดของพวกเค้าถูกรื้อทำลายโดยทางการ ..

แต่ก็ไม่สามารถทำลายความศรัทธาของพวกเค้าได้..

Serbia – Muslims in Belgrade prayed Salatul Jummah today outside their mosque demolished by the authorities. First Jummah of Ramadan 2017