สุดยอด! สหกรณ์อิสลามสันติชน ได้รับการจัดอันดับ “ดีมาก” ประจำปี 2559 กำไร 6 ล้าน

1262

นายมนตรี มุขตารี ประธานสหกรณ์อิสลามสันติชน เปิดเผยว่า สหกรณ์อิสลามสันติชน องค์กรของอิสลามที่ได้รับการจัดอันดับการดำเนินงานและการบริหารจัดการ ปี2559 ระดับ “ดีมาก” จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

ทั้งนี้ ในปี 2559 สหกรณ์อิสลามสันติชน มีรายได้รวมทั้งสิ้น 7,763,266.21 บาท มีค่าใช้จ่าย 1,217,686.23
คงเหลือกำไรสุทธิ 6,545,579.98 บาท

“ในขณะที่สหกรณ์อื่น มีปัญหาทุจริตคอรัป ชั่นกันอย่างมากอิสลามต้องเป็นประชาชาติตัวอย่างไม่ใช่ตามอย่าง” นายมนตรี ระบุ