กิจกรรมช่วยโรฮิงญาคึกคัก! กษิต ภิรมณ์-ศราวุฒิ อารีย์ ปาฐกถาพิเศษ

78

วันนี้ (16 ธ.ค.)มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อพี่น้องโรฮิงญา มีซุ้มอาหาร-เครื่องดื่ม และการปาฐกาถาพิเศษ โดยดร.ศราวุฒิ อารีย์ ปาฐกถา รายได้เพื่อช่วยพี่น้องโรฮิงญา