แฉมีอิหม่ามโกงเงินขายที่ดินวากั๊ฟ แถมเตรียมสมัคร กอ.กทม. ส่งตรวจสอบกลับนิ่ง

2063

นายสุชาติ สุวรรณดี เปิดเผยว่า เหลือเวลาอีกประมาณ 5 เดือน ก็จะมีการเลือกตั้งกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ และมีตัวแทนแต่ละจังหวัดไปเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

มีหลายจังหวัดที่อิหม่ามจัดตั้งทีมเพื่อลงแข่งขันกัน และก็มีหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรม ที่ขอการรับรองฮาลาลกันมาก ๆ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดแบ่งผลประโยชน์กันไม่ลงตัว กิจการ แตกแยกกัน แล้วมาตั้งทีมลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งกัน ในบางจังหวัดมีการห้องร้องกัน เช่น จังหวัดปทุมธานี โดยกล่าวหาว่า อีกฝ่ายนำเงินของกรรมการอิสลามประจำจังหวัดไปใช้โดยมิชอบ

“ส่วนกรรมการกรุงเทพมหานคร ก็มีข่าวไม่แพ้จังหวัดอื่น คือกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เอาที่วากัฟไปจำนอง เวลานี้ผู้ที่ทำวากัฟได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครแล้ว แต่ก็ยังนิ่งเฉย” นายสุชาติ กล่าว
นอกจากนี้ ยังมีอิหม่ามมัสยิดของกรุงเทพฯ ในโซนทิศตะวันออก เอาที่วากัฟไปขาย 60 กว่าล้านบาท แล้วเอาเงินเข้าบัญชีตัวเอง แล้วแจ้งให้ที่ประชุมสัปปุรุษว่า มัสยิดเหลือเงิน 28 ล้าน ส่วนที่หายไป เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และอิหม่ามท่านนี้ ก็ตั้งทีมลงสมัครจะเป็นกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ ด้วย

แล้วคนอย่างนี้หรือที่จะมาเป็นผู้นำทางด้านศาสนา

“ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินวากัฟ ผมและคณะเคยเรียกร้องให้กรรมการกลางฯ ออกระเบียบให้ชัดเจนมานานแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนอง”นายสุชาติ กล่าว