พัฒนามัสยิดดารุลอิสละฮ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

70

16 ธ.ค.59 ฉก.ทพ.41 จัดกำลังพล ชป.การเมือง ร้อย. ทพ.4111 พร้อม กพ.ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำศาสนา,ลูกจ้างงานโครงการเร่งด่วน 4,500 ,บัณฑิตอาสา,ดาอี และ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาสาธารณประโยชน์มัสยิดดารุลอิสละฮ บ.ลูโบ๊ะลาบี ม.1 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช