ประกาศวันหยุดราชการ จำนวน 1 วัน วันรายออีลฟิตรี ฮ.ศ.1438″

31537

กำหนดให้ดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตรี) ฮ.ศ.1438 ในวันเสาร์ ที่ 24 มิ.ย.60

หากมีผู้มองเห็นดวงจันทร์
-ให้วันอาทิตย์ ที่ 25 มิ.ย.60 เป็นวันรายอ และ
-ให้วันจันทร์ ที่ 26 มิ.ย.60 เป็นวันหยุดราชการชดเชย 1 วัน

หากไม่มีผู้มองเห็นดวงจันทร์
-ให้วันจันทร์ ที่ 26 มิ.ย.60 เป็นวันรายอ และเป็นวันหยุดราชการ