กอ.ปทุมฯเล่นกันหนัก ปลดฝ่ายตรงกันข้าม ตัดงบรับรองฮาลาล

1707

อิหม่ามครวญ! กอ.ปทุมธานีตัดงบรับรองฮาลาล เงินหายอาจจะกระทบกับงานรับรองฮาลาล
มีรายงานว่า มีการตัดงบประมาณการรับรองฮาลาลของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี อาจส่งผลต่อการรับรองฮาลาลในเดือนถัดไป ซึ่งมีคณะกรรมการอิสลามจังหวัดหลายคน อาจไม่ยกมือเพื่อรับรองฮาลาล

กอ.ปทุมธานี หลังมีปัญหาเรื่องการร้องเรียนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีการรองสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า มีการใช้จ่ายถูกต้องหรือไม่ ขณะเดียวกันชมรมอิมหม่ามจังหวัดปทุมธานี ได้ยื่นฟ้องศาลให้นักบัญชีเข้าร่วจสอบการใช้จ่ายงบ โดยเฉพาะเงินฮาลาลของกอ.ปทุมธานีนั้น ส่งผลให้กอ.ปทุมธานี แตกเป็น 2 ฝ่าย ๆ หนึ่งมี 15 คน อีกฝ่ายหนึ่งมี 6 คน ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับฝ่ายบริหาร ส่วนใหญ่จะไม่มีตำแหน่งในกรรมการฝ่ายต่างๆ ของกอ.ปทุมธานี สะท้อนให้เห็นว่า มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายค่อนข้างชัดเจน

ล่าสุดมีรายงานว่า มีการตัดงบนการยกมือรับรองฮาลาลของกอ.ปทุมธานี จำนวน 5,000 บาทต่อเดือน ส่งผลกระทบต่อกรรมการที่ไม่ตำแหน่งในฝ่ายต่างๆ ที่ไม่มีรายได้จากการตรวจรับรองฮาลาล ที่ปรึกษา เบี้ยประชุมจากฝ่ายต่างๆ ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ได้รับประมาณ 20.000-30.000 บาทต่อเดือน โดยกอ.ปทุมธานี ได้รับเงินจากการยกมือรับรองฮาลาล 5,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 3,100 บาท รวม 8,100 บาท กรรมการที่ไม่ตำแหน่งในฝ่ายต่างๆ จะได้รับเงินจำนวน 8.100 บาท แต่กรรมการที่มีตำแหน่งในฝ่ายต่างๆ จะได้รับ 20,000-30,000 บาท การจัดงบยกมือรับรองฮาลาลจึงกระทบต่อฝ่ายที่ไม่ตำแหน่งเป็นกรรมการฝ่าย จากเดิมได้รับเงิน 8,100 บาท จะเหลือ 3,100 บาทเท่านั้น

นอกจากนี้ มีกรรมการบางคน ถูกปลดจากการเป็นกรรมการฝ่าย กรณีที่ไม่อยู่กับฝ่ายบริหาร อาทิ อิหม่ามพายัพ ที่เคยทำงานแข็งขัน แต่เมื่อมาอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับฝ่ายบริหารก็ถูกปลดจากกรรมการฝ่าย กระทบต่อการดำเนินชีวิตพอสมควร เนื่องจากอายุมากแต่ลูกยังเล็ก จำนวน 3 คน จากที่เคยทำงานในฝ่าย เมื่อถูกปลดก็กระทบการดำเนินชีวิตพอสมควร เนื่องจากถูกปลดแบบกะทันหันปรับตัวไม่ทัน

ต้องจับตาการเมืองในกอ.ปทุมธานีต่อไปว่า เป็นอย่างไร