เราอยู่ด้วยกัน!เจ้าอาวาสวัดสวนดอกเชียงใหม่ร่วมงานละศีลอดกับพี่น้องมุสลิมเชียงใหม่

534

วันนี้ (13 มิถุนายน) มัสยิดอัตตักวา เชียงใหม่ ต้อนรับ พระมหาด็อกเตอร์บุญช่วย รักษาการเจ้าอาวาสวัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขต เชียงใหม่ ที่เดินทางมาร่วมดูวิถีของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ ร่วมเสวนา และร่วมในงานละศีลอดเดือนรอมฎอนของพี่น้องมุสลิมด้วย โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมด้วย
นับเป็นความงดงามของสังคมพหุวัฒนธรรมในสังคมล้านนา ซึ่งความรัก ความเข้าใจในความต่าง ยังเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้ในในถิ่นนี้ เข้าใจ เข้าถึง และยังคงมีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น