พุทธ-มุสลิมจากม.นราธิวาสนำสิ่งของแจกชุมชน-วัดสุไหงปาดี

109

เดือนมิ.ย.60 ช่วงเดือนถือศีลอดของชาวไทยมุสลิม
คณะอาจารย์ และ นักศึกษาไทยพุทธ ไทยมุสลิม จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสนำ อาหาร ยา เวชภัณฑ์ อินทผลัม และ สังฆภัณฑ์ ที่มีผู้บริจาค ไปแจกจ่ายให้กับชุมชน และ วัด ในอ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

พร้อมทั้งร่วมกันทำความสะอาดชุมชนและวัด.