เจอแล้ว! สำนักพุทธฯ ขอพระอภิชาติไม่พูดสร้างความขัดแย้งพุทธ-มุสลิม

758

หนังสือจากสำนักพุทธศาสนาลงวันที่ 14  มิ.ย.ลงนามโดย  พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมเสน่ห์ ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนา ถึงพระอภิชาติ พร้อมคลิปวีดิโอที่พระอภิชาติ พูด มีเนื้อหาสร้างความแตกแยกระหว่างชาวพุทธกับมุสลิม จึงขอให้พิจารณาตามสมควร ในการไม่พูดจาสร้างความแตกแยกดังกล่าว