สงขลาฝนตกและลมพัดแรง เป็นเหตุให้ต้นไม้ล้มและสิ่งของปลิวว่อน 

219

สงขลา
24 มิ.ย.60 เมื่อเวลาประมาณ13.00 น. พื้นที่ อ.เมือง จ.สงขลา รับแจ้งมีฝนตกและลมพัดแรง เป็นเหตุให้ต้นไม้ล้มและสิ่งของปลิวไปตามลม รวมทั้งมีรายงานว่าพบกระแสไฟฟ้าดับในหลายจุด