เปิดสำนวนขำๆ ยื่นถอดถอนกอ.ปทุม เหตุไม่ให้ยึดโทรศัพท์และไม่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย-สุดเจ็บปวด! คนบริจาคที่ดินสร้างสนง.ถูกถอดถอนด้วย

1014

สุดเจ็บปวด! คนบริจาคที่ดินสร้างสนง.กอ.ปทุมธานีถูกยื่นถอดถอน เปิดสำนวนขำๆ ยื่นถอดถอน เหตุไม่ให้ยึดโทรศัพท์และไม่ศรัทธาในการปกครองประชาธิปไตย

ตามที่ก่อนหน้านี้มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปรทุมธานีกลุ่มหนึ่ง ได้ยื่นถอดถอนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานีจำนวน 6 คน จากการตรวจสอบข้อมูลพบ เหตุผลหลักในการยื่นถอดถอนมากจากมาจากการที่กอ.ปทุมธานี 6 คนได้ยื่นต่อศาลจังหวัดปทุมธานี ขอให้มีคำสั่งให้มีการตรวจสอบงบดุลของกองปทุมธานี ซึ่งฝ่ายถอดถอนระบุว่า เป็นการสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับกอ.ปทุมธานี

นอกจากนี้ ยังมีเหตุของการถอดถอน มีกอ.บางคน ไม่ยึดโทรศัพท์ในระหว่างการประชุม เนื่องจากในการประชุมครั้งก่อนที่ประชุมได้สั่งยึดโทรศัพท์ มอบโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ระหว่างการประชุม แต่คราวต่อมากอ.บางคนไม่ยอมให้ยึดโทรศัพย์ จึงเป็นที่มาของการยื่นถอดถอน

อีกเหตุผลหนึ่ง มีอิหม่ามท่านหนึ่ง ได้แสดงความเห็นกรณีมีการยกมือลงมติในกรณีหนึ่งว่า เป็นลักษณะของยาฮูดี ไม่ใช่รูปแบบของอิสลาม ที่จะต้องใช้การเจรจาพูดคุยกัน ทำให้โดนข้อหาไม่เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย

ที่น่าเจ็บปวด มีอิหม่ามท่านหนึ่ง ที่ถูกยื่นถอดถอน เป็นผู้บริจาคที่ดินให้เป็นที่ตั้วสำนักงานกอ.ปทุมธานี แสดงจิตสำนึกของผู้ถอดถอนว่า ไม่ได้สำนึกในบุญคุณของผู้มอบที่ดินให้ได้ทำงานกัน

การยื่นถอดถอนจะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามฯ ในการประชุมคราวนี้ ถ้าที่ประชุมกรรมการกลางฯ รับไว้พิจารณา คงจะได้ขำก๊ากในมาตรฐานของคณะกรรมการกลางฯ