ตรวจพบแหล่งซุกซ่อนอาวุธยุทโธปกรณ์ และแหล่งพักพิงของ ผู้ก่อการร้ายในพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

978

1 ก ค 2560   หน่วยเฉพาะกิจ ทหารพราน (ฉก.ทพ.)43,หน่วยปฎิบัติการพิเศษ(นปพ.)ร่วม จว.ป.น.จัดกำลังจาก ร้อย.ทพ.4309,ชปข.เชิงรุก,ซักถาม ฉก.ทพ.43, มว.ทพ.หญิง ฉก.ทพ.43, ฉก.ตชด.43, ฉก.ตชด.44, บก.ควบคุม 4, ชค.543, ชคม.นฝต.ฯ ร่วมกับ กนว.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน., กก.สส.ภ.จว.น.ธ., สภ.ศรีสาคร, สมค.ศปก.ตร.สน. และ ฉก.ทพ.49 เข้าพิสูจน์ทราบแหล่งซุกซ่อนอาวุธยุทโธปกรณ์ และแหล่งพักพิงของ ผกร.(หมาย ป.วิ อาญา) ในพื้นที่ อ.ศรีสาคร จว.น.ธ. ขยายผลจากการดำเนินกรรมวิธีซักถาม นายอาบัส เจ๊ะหะ (ควบคุมตัวเมื่อ 28 มิ.ย.60)บริเวณเทือกเขาไอร์จูโจ๊ะ พื้นที่ บ.ไอร์จูโจ๊ะ ม.7 ต./อ.ศรีสาคร จว.น.ธ. จำนวน 4 จุด ดังนี้


จุดที่ 1 ขนำกลางป่าบริเวณพื้นที่ บ.ไอร์จูโจ๊ะ ม.7 ต./อ.ศรีสาครฯ พิกัด QG 729785 นายอาบัสฯ ให้ถ้อยคำว่าเป็นแหล่งพักพิงของตนและ ผกร. ในกลุ่มเดียวกัน ผลการปฏิบัติ ไม่พบบุคลต้องสงสัยและสิ่งผิดกฎหมาย จากการตรวจสอบพบร่องรอยมีผู้มาอาศัยอยู่ จึงประสานชุด กนว.สขว.ฯ เก็บหลักฐานภายในขนำ เพื่อตรวจสอบหลักฐานทางพันธุกรรม DNA ต่อไป
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ บ.ไอร์จูโจ๊ะ ม.7 ต./อ.ศรีสาคร จว.น.ธ. พิกัด QG 728785 จุดที่ นายอาบัสฯ ให้ถ้อยคำว่าเป็นที่ซุกซ่อนอาวุธปืน ผลการปฏิบัติ ไม่พบอาวุธยุทโธปกรณ์และสิ่งผิดกฎหมาย


จุดที่ 3 บริเวณพื้นที่ บ.ไอร์จูโจ๊ะ ม.7 ต./อ.ศรีสาคร จว.น.ธ. พิกัด QG 728785 (ห่างจากจุดที่ 2 ประมาณ 20 ม.) พบถังพลาสติกสีฟ้า ขนาด 100 ลิตร ภายในบรรจุแก๊สหุงต้มแบบกระป๋องจำนวนหนึ่ง จึงประสานชุด กนว.สขว.ฯ เก็บหลักฐานเพื่อตรวจสอบหลักฐานทางพันธุกรรม DNA ต่อไป
จุดที่ 4 ขนำกลางป่าบริเวณพื้นที่ บ.ไอร์จูโจ๊ะ ม.7 ต./อ.ศรีสาครฯ พิกัด QG 730784นายอาบัสฯ ให้ถ้อยคำว่าเป็นแหล่งพักพิงอีกจุด ที่ตนและ ผกร. ในกลุ่มมาพักพิง ผลการปฏิบัติ ไม่พบบุคคลต้องสงสัย แต่พบอุปกรณ์ช่างของ นายอับดุลการี หะแว,โต๊ะแว และเสื้อผ้าของ นายอาบัสฯ และ นายอัมดัน แมเร๊าะ จึงประสานชุด กนว.สขว.ฯ เก็บหลักฐานเพื่อตรวจสอบหลักฐานทางพันธุกรรม DNA ต่อไป
หน่วยได้ส่งมอบพื้นที่ให้ ฉก.ทพ.๔๙ ดำเนินการต่อไป