ส่งเสริมการศึกษา!นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ฯร่วมเปิดศูนย์จริยธรรมอิสลาม สั่งสอนเยาวชนเป็นคนดี

85

นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ฯ สนับสนุนการศึกษาลงพื้นที่เปิดศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด หลักสูตรสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่มัสยิดรียาดุมมุมีนีน(บ้านท่าสน) นายชุมพล สุขใส นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด โดยมีนายซอแหล๊ะ โต๊ะบาย อิหม่ามประจำมัสยิดรียาดุนมุมีนีน ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานความเป็นมาของการเปิดศูนย์อบรมฯ โดยมีผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พี่น้องประชาชนชาวตำบลมะขามเตี้ยกว่า 200 คน เข้าร่วม
นายซอแหล๊ะ โต๊ะบาย อิหม่ามประจำมัสยิดรียาดุนมุมีนีน กล่าวว่า สำหรับศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก และเยาวชนทุกศาสนารวมทั้งให้ความสำคัญในด้านการศึกษาทางศาสนา โดยเฉพาะศาสนาอิสลามได้ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนเรียนรู้หลักคำสอนศาสนา และที่สำคัญอย่างยิ่ง เป็นพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงรับสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเวลามากว่า 60 ปี
อิหม่ามประจำมัสยิดรียาดุนมุมีนีน กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับศาสนาอิสลามให้ความสำคัญต่อการศึกษาถือเป็นภารกิจจำเป็นในการเรียนรู้คู่การปฏิบัติ พระบรมศาสดามูฮัมมัด(ซ.ล.) ทรงมีวจนะว่า การแสวงหาวิชาความรู้ เป็นความจำเป็นทั้งชายและหญิง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ความรู้ตั้งแต่ในเปลจนถึงหลุมฝังศพ สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่มุ่งเน้นให้การศึกษาตลอดชีวิต
ทางด้าน นายชุมพล สุขใส นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี กล่าวให้โอวาทกับผู้ที่เข้าร่วมพิธีเปิดว่า สำหรับการศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากในการตอบโจทย์ทุกปัญหา หากชุมชนใดไร้ซึ่งการศึกษา สถานศึกษา ย่อมสามารถวัดผลได้หลายประการของชุมน ดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนยึดมั่นในคำสอนศาสนาที่ตนนับถือ เพราะความเชื่อของคนเรานั้นส่งผลกับการปฎิบัติสามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง แต่ต้องมีความรู้จริง อดทนต่ออุปสรรคท่ามกลางในสิ่งที่ปฏิบัติ หากเราก้าวข้ามอดทนให้ถึงเป้าหมายได้ ความสำเร็จรออยู่ทุกคนทุกองค์กร ในการนี้นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ยังมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนอีกด้วย