พังงาออกหน่วยแพทย์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันประสูตรฟ้าหญิงจุฬาภรณ์

67

จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่อาคารเอนกประสงค์บ้านเจ้าขรัว ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายนายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง พร้อมด้วย นายอศล พืชฟู สาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่งนำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดพังงา(พอ.สว.) ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือ ให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่กันดาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมี ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมออกให้บริการประชาชน

สำหรับการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกให้บริการประชาชนในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่าน โดยการจัดหน่วยแพทย์ให้บริการในครั้งนี้มีการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาด้านทันตกรรม การให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ และการให้บริการตัดผม โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการกว่า 100 คน ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพเหงือกและฟัน โรคไข้หวัดทั่วไป ภูมิแพ้ ปวดเมื่อยร่างกาย