ทิสโก้จับมืออเบอร์ดีน ซื้อ-ขายกองทุน บลจ.อเบอร์ดีน ได้ที่ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา

238

ทิสโก้-อเบอร์ดีน
ธนาคารทิสโก้ นำโดย นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมลงนามสัญญา TISCO Open Architecture กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด โดย นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากขวา) ในสัญญา TISCO Open Architecture เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถซื้อ-ขายกองทุน บลจ.อเบอร์ดีน ได้ที่ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา พร้อมคำแนะนำในการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญ เตรียมเปิดให้บริการเร็วๆ นี้

 TISCO-Aberdeen MOU Signing

TISCO Bank Public Company Limited, led by Mr. Sakchai Peechapat, President, TISCO Bank Public Company Limited (4th from Left) and Mr. Korawut Leenabanchong, Country Head – Thailand, Aberdeen Asset Management Company Limited (4th from Right) signed a Memorandum of Understanding (MoU) on Open Architecture investment platform, enabling investors to invest in Aberdeen’s mutual funds at any TISCO Bank branch nationwide with top investment advisory service. The service is expected tolaunch soon.