สมาพันธ์สตรีมุสลิมประเทศไทยจับมือสมาพันธ์สตรีภาคใต้รุกจ.ระนองร่วมสร้างพลังสตรีมุสลิม

100

วันที่ 10 กรกฎาคม สมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมประเทศไทย นำโดยคุณดาวดวงใจ ปาลาเร่ นายกสมาคมฯ และสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ นำโดยคุณซาเราะห์ ยิ่งกุลเชาว์ เป็นประธาน ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียน เครือข่ายสตรีมุสลิมระนอง ที่ถิอเป็นเครือข่ายผู้นำกลุ่มสตรีที่เข็มแข็งและกว้างขวางในจังหวัดระนอง และประชุมร่วมกันเพื่อร่วมกันผลักดันการวางแผนยุทธศาสตร์การทำงานปี 2560-2564 ของเครือข่ายสตรีมุสลิมระนอง เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้่กับสตรีมุสลิมจ.ระนอง