ฮัจย์ 150,000 บาทยังมีในปี 2560 “แซะยา ผู้กล้าหาญ”จัดไป 100 คน

2090

การเดินทางไปประกอบฮัจย์ของพี่น้องมุสลิมไทย แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานดูแลจากกรมการศาสนามาเป็นกรมการปกครอง แต่ด้วยกฎหมายมีความล่าช้ากว่ากำหนดทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนกฎระเบียบได้ทัน จึงอาศัยกฎระเบียบเดิม ทำให้การเดินทางไปทำฮัจย์ยังไม่ถูกลงตามที่ต้องการ ราคาต่ำสุดประมาณ 180,000 บาท เกินกว่าราคาที่ควรจะเป็น 150,000 บาท อย่างไรก็ตาม ได้มีเอกชนบางราย ได้จัดการเดินทางไปทำฮัจย์ในราคา 150,000 บาท คือ  แซะยา”เจ้าของบริษัท จะนะฮัจย์แอนด์ทราเวล อ.จะนะ  จ.สงขลา

“แซะยา”เป็นรายแรกที่นำฮุจยาตไปฮัจย์ด้วยราคา 150,000 บาทต่อคน เมื่อปี 2559 ตามโครงการนำร่องของนายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีฮุจยาตเดินทางไป 37 คน พักโรงแรมติดมัสยิดฮารอม รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ เป็นการจัดการฮัจย์ที่ได้รับการพูดถึงมาก ท่ามกลางกระแสกดดันจากเพื่อนร่วมธุรกิจ แต่”แซะยา” ที่กล้าทนแรงกดดันจากเพื่อนร่วมวิชาชีพที่สูญเสียผลประโยชน์ จากปี 2559 มีฮุจยาตเดินทางไปกับแซะยา ราคา 150,000 บาท จำนวน 37 คน ในปี 2560 เพิ่มเป็นประมาณ 100 คน

“ผมมีโควต้าฮุจยาต 300 คน ในจำนวนนี้ มี 100 คน ไปในราคา 150,000 บาท ที่พัก อาหารเหมือนเดิมทุกอย่าง คือพักในโรงแรมกินอาหารบุปเฟ่ต์ ผมทำฮัจย์มา 40 ปี ตั้งแต่อายุ 20 ปี ปัจจุบันอายุ 60 ปีแล้ว ต้องการช่วยเหลือคนที่จะเดินทางไปฮัจย์ มีคนที่ลำบากมีเงินไม่มากนัก จึงต้องการช่วยเหลือคนยากจน ช่วยเหลือสังคม” แซะยา กล่าว