เบื้องลึกแห่งเบื้องลึก! ไปเจรจาฮัจย์ได้เงินบริจาคจากซาอุฯติดมากลับบ้าน

362

วันที่ 11 กรกฎาคม มีรายงานจากคณะผู้เดินทางไปเจรจาเงื่อนไขการเดินทางไปทำฮัจย์ของพี่น้องมุสลิมไทย เมื่อ 3-4 เดือนก่อน ประเด็นการเจรจาประเด็นหนึ่ง คือ การกำหนดสายการบินรับ-ส่งฮุจยาตไปทำฮัจย์ ซึ่งในการเจรจาเป็นไปตามที่ซาอุฯ เสนอ คือ ให้สายการบินซาอุฯ รับส่งฮุจยาตไทย 50% และให้สายการบินแห่งชาติคือ สายการบินไทยรับส่ง 50% คณะที่ไปเป็นคนที่มีความใกล้ชิดกับทางซาอุฯ เป็นอย่างดีและเป็นคนดีของสังคม เพียงแต่ไม่รู้ลึกซีึ้งถึงกลยุทธ์ของการต่อรอง เหมือนไปรับข้อเสนอจากทางซาอุฯ เพียงอย่างเดียว มุสลิมไทยไม่ได้รับประโยชน์จากการเจรจา แถมต้องเสียเปรียบในการให้ซาอุฯมารับส่งฮุจยาต และส่งผลให้การบริหารจัดการมีปัญหาขาดความคล่องตัว จากเดิมที่ผู้ประกอบการสามารถบินโดยสายการบินอื่นได้และราคาถูกลง ก็ไม่สามารถดำเนินการได้อีก

ทราบว่า หลังจากกลับจากการเจรจาเรื่องฮัจย์กับซาอุฯ คณะเจรจาบางท่าน ได้ออกข่าวใหญ่โตว่า ได้รับเงินบริจาคจากทางซาอุฯ หลายร้อยล้านบาท