เกิดที่ลาดบัวหลวง! เจ้าบ่าวชีอะห์เจ้าสาวซุนหนี่

5235
วันที่ 16 กรกฎาคม เฟส Javad Savangvan ได้โพสต์ข้อความและรูปภาพที่นิกะห์ที่อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ระบุว่า วันนี้ถูกเชิญไปอ่านอักด์นิกะห์(สมรส)ให้เจ้าบ่าวชีอะฮ์ กับ เจ้าสาวซุนนี่แถวลาดบัวหลวง
“ทั้งสองนับถือศาสนาอิสสลามแต่คนละมัซฮับและทั้งสองยังคงครองศรัทธาแบบนั้น อย่างเข้าใจกัน อัลฮัมดูลิลละห์”

ได้ก่อให้เกิดกระแสวิจารณ์ในโลกโซเชียล ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยมุสลิมสายกลางๆ เห็นว่า เป็นเรื่องที่จะสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในความเชื่อที่แตกต่าง ขณะที่สายแข็งเห็นว่า เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง