เปิดตำนานเงาะโรงเรียนบ้านนาสาร ไม่ใช่คนไทยหรอกที่นำพันธุ์มาแพร่ เขาคือใคร!

171

เงาะโรงเรียนมีตำนวน มาจากเมื่อประมาณ 70-80 ปีที่ผ่านมา นายเค หว่อง ชาวมาเลเซีย ซึ่งมาทำงานที่เหมืองแร่ที่อำเภอบ้านนาสาร และนำเงาะมารับประทานทิ้งเมล็ดไว้ เมื่อเงาะมีผลมีความหอม ล่อน เนื้อไม่เปียก กรอบ หวานอร่อย เนื่องจากดินบริเวณบ้านนาสาร มีแร่ยิปซั่มอยู่ เป็นแร่ธาตุที่ทำให้เงาะโรงเรียนที่นี่ มีรสชาตอร่อยไม่เหมือนที่อื่น

ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองนาสาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน “เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสารสุราษฎร์ธานี และกิ่งกาชาด ประจำปี 2560” ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณริมคลองฉวาง อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางด้านการเกษตรของอำเภอบ้านนาสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงาะโรงเรียน ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างแพร่หลาย รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตพืชผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอบ้านนาสาร