จีระพันธ์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับฮุจย์ญาตมาเลเซียเดินทางผ่านไทยและหลายประเทศไปมักกะห์

183

จีระพันธ์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับฮุจย์ญาตมาเลเซีย
เมื่อวันที่ 20 กค 2560 เนื่องในโอกาสกลุ่มคณะฮุจย์ญาตจากมาเลเซีย ซึ่งเป็นคณะเดินทางด้วยรถยนต์จากประเทศมาเลเซีย ไปทำฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาราเบีย โดยผ่านไทย ลาว จีน อินเดีย และอีกหลายประเทศ
เนื่องจากแวะเวียนมากรุงเทพฯ ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศลาว และอื่นๆต่อไป
ในโอกาสดังกล่าว จีระพันธ์ จึงร่วมแสดงความยินดี และขอดุอาร์ให้คณะดังกล่าวเดินทางสู่จุดหมายโดยสวัสดิภาพ
นายบัญญัติ ทิพย์หมัด ผู้บริหารร้านจีระพันธ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณ คุณเราะหมัด เรืองปราชญ์ ที่ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะในการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อนำไปบริจาคยังประเทศต่างๆ คณะเดินทางกลุ่มนี้ เมื่อเดืนทางไปยังประเทศต่างๆก็จะมีกิจกรรมช่วยเหลือเด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส ณ ประเทศนั้นๆ อีกด้วย